Er kommunen blind og døv omkring trafikken på Korsdalsvej?
rundkoersel-korsdalsvej_BP.jpg
Som beboer på Korsdalvej i Nygårdskvarteret må jeg desværre konstatere, at den gennemgående trafik er til stigende gene. Foto: Arkiv
debat Som beboer på Korsdalvej i Nygårdskvarteret må jeg desværre konstatere, at den gennemgående trafik er til stigende gene.

En ny trafikmåling viser med al tydelighed problemet med 2600 døgnbilister på hverdagene. At Korsdalsvej bliver anbefalet af Google som gennemfartsvej og derfor bliver flittigt benyttet af pakkevogne, tunge lastvogne og campingvogne gavner heller ikke situationen.
Efter at have boet ved vejen i otte år kan jeg ikke se, hvorledes det kommende trafiklys Rødovre Parkvej/Korsdalsvej vil ændre trafikken ud for min bopæl, som kommunen åbenbart mener.
I 2018 deltog jeg i tre borgermøder om, hvordan vi bedst sænker hastigheden i Rødovre i forbindelse med nye og gamle 40 km zoner. Her påpegede vi behovet for at trafiksikre bl.a. Korsdalsvej. Men de planer er nu lodret arkiveret. Måske man skulle tage de eksisterende zoner alvorligt, før man udvider på samme måde i resten af Rødovre?
Korsdalvej blev ekskluderet i slutfasen af projektet og vi er nu ladt i stikken på ubestemt tid. Alt imens belægningen på Korsdalsvej blot fortsat forfalder og vejen benyttes som regulær racerbane uden fartsænkende foranstaltninger. Den nye trafikmåling viser faktisk, at 48% af bilisterne på Korsdalvej kører over de tilladte 40 km/t!
Det kan ikke være rigtigt, at man skal være så generet af at bo ud mod Korsdalsvej, at jeg har måttet få isat 3-lags lydtætte vinduer i hele huset.
Jeg synes, det et stort svigt, at man fra kommunens side ikke tager situationen alvorligt. Det er et inferno at leve i fra meget tidligt morgen til sen aften. Et godt eksempel på støjniveauet er, når jeg har gæster og de spørger, om det tordner udenfor? Men ak, så er det ‘blot’ biler, som racer igennem Korsdalsvej.
Min bøn er, at der fortsat kæmpes for at forbedre forholdene på Korsdalsvej. Både mængden af køretøjer og de meget høje hastigheder som Korsdalvej forceres med er særdeles uacceptable og der må sættes ind snarest muligt.

Top