Elever skal gå i skole
skole_hendriksholm_2019_PALDAN-6.jpg
Udvalgsformand skriver om kommunens øgede opmærksomhed på elevernes fravær. Foto: Arkiv
debat Langt de fleste elever passer deres skole, og eleverne nyder godt af muligheden for læring og deltagelse i et fællesskab.

Desværre er der også en gruppe elever, som har et alt for stort fravær. Fraværet kan have mange årsager, eksempelvis at barnet ikke føler sig tilpas i skolen, eller at forældrene har vanskeligt ved at bakke op om barnets skolegang.
Uanset hvad der måtte ligge bag fraværet, så ønsker vi i Rødovre et øget fokus på skolefravær. Der skal handles hurtigt og resolut, når et barns fravær får et bekymrende omfang. Samtidig skal bekymrende skolefravær forebygges.
Det sidste kræver blandt andet, at skolerne har fokus på at sikre, at alle børn føler sig velkomne i skolen og er en del af et udviklende læringsfællesskab. Kampen mod mobning skal derfor fortsætte.

Fælles retningslinjer
For at sikre ensartede og klare retningslinjer for, hvornår og hvordan vi i Rødovre reagerer i forhold til skolefravær, er der oprettet fælles retningslinjer for alle skoler i kommunen. Det fremgår af retningslinjerne, at der skal ske en systematisk registrering af skolefravær, herunder at der i udskolingen vil ske en lektionsvis registrering.
Forældrene vil få en SMS om fravær, hvis børnene udebliver fra skole. Alt fravær, der ikke på forhånd er kendt af skolens personale, registreres som ulovligt fravær. Fravær er ulovligt, hvis barnets forældre har undladt at give skolen besked om fraværsårsagen senest samme dag eller i helt særlige tilfælde i rimelig tid derefter.
Hvis skolen vurderer, at barnet har et bekymrende fravær, vil klasselæreren i første omgang ringe til barnets forældre og fortælle, at barnet er savnet i skolen. Hvis dette ikke medfører en ændring, så holdes et møde med forældrene. På mødet bliver det klart understreget, at forældrene har et ansvar for, at deres barn modtager undervisning. Samtidig drøftes årsagerne til fraværet og det aftales, hvordan fraværet kan blive nedbragt. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at se på, om der eksempelvis er noget i klassen, der skal samles op på, om der er behov for supplerende undervisning eller måske tilbud om lektiehjælp. Og i nogle tilfælde kan støtte til familien være nødvendig.
Et stort skolefravær er ofte et klart tegn på mistrivsel. Og der er desværre en tydelig sammenhæng mellem skolefravær og efterfølgende problemer i voksenlivet som for eksempel arbejdsløshed, misbrug og dårlig sundhed. En fælles indsats skal derfor sikre, at alle vores elever i Rødovre går i skole.

Top