Studietur til München
Fly-og-Handling-25.jpg
Pia Isert vil gerne vide, hvordan eleverne i 8. klasserne skal rejse på studietur i disse klimabevidste tider. Foto: Ernst Tobisch
klimamål Pia Isert fra Voldomvej vil gerne vide, om de kommende 8. klasser i kommunen skal rejse klimavenligt til Tyskland på studietur. Se svar fra udvalsgformand nederst.

Man kan læse i Magasinet Sammen om Rødovre om det spændende initiativ for kommunens elever, som fremover vil kunne komme til at opleve teknologiens højborg i München. I disse klimabevidste tider, håber jeg, at der er indsat en passus om, at de skal rejse med toget, så de belaster klimaet mindst muligt.
Der er også en anden grund til fordelen ved at køre med tog, nemlig at de unge mennesker får mulighed for at komme hinanden mere ved og få snakket og hygget sig på turen ned gennem Tyskland.
Jeg har selv haft god erfaring med togrejser for unge. Ikke alene på grund af styrkelsen af sammenholdet, men også fordi de unge fik en god fornemmelse for tidsforbrug samt en oplevelse af at se skiftende landskaber. De muligheder forsvandt, da det efterhånden blev meget billigt at flyve. Eftersom de unge kæmper for bedre forhold for klimaet, så er det vigtigt, at de oplever, de selv kan være med til at gøre en forskel.

 

Svar på læserbrev

Har set på forskellige transportmuligheder

 

Kære Pia Isert. Jeg sætter pris på din interesse i forbindelse med studieturen for eleverne i 8. klasse på Rødovre Kommunes skoler. Som politisk udvalg ser vi meget frem til elevernes udbytte af turen og den læring og dannelse, der er i at komme til udlandet.
Jeg er helt enig med dig i, at klimahensyn er noget, vi som kommune skal være opmærksomme på. Forvaltningen har da også set på forskellige muligheder for transport til og fra München og overvej-
elserne har gået på både transporttid, økonomi og klimavenlige løsninger set i relation til, hvor lang tid eleverne kan være i München.

Evaluerer efterfølgende
Når eleverne skal afsted til efteråret, er det første gang, at Rødovre Kommune sender så mange elever afsted på samme tid. Dette første år er derfor et prøveår, hvor det er planlagt, at eleverne flyver. Når stu-
dieturen er afsluttet, vil den blive evalueret og vi vil se på, om noget skal justeres, herunder vil alternative transportmuligheder blive vurderet.
Under alle omstændigheder er det afgørende, at eleverne får så stort et fagligt udbytte af turen som overhovedet muligt og vi glæder os til at kunne sende den første årgang af 8. klasseelever afsted i efteråret 2020.

Flemming Lunde Østergaard Hansen
Formand for Børne- og Skoleudvalget (A)