Skole får nyt vartegn
Malene-Bjelke-Foto-1.jpg
En af tankerne bag Malene Bjelkes værk er, at skulpturen opleves forskelligt afhængigt af perspektivet. For de forbipasserende på Henriksholms Boulevard ses tre figurer, der kigger over hækken. Fra boulevarden kan figurerne opleves som et vartegn for skolen. Inde fra skolen ser man både figurerne, men også en mængde af byggesten som en slags trædesten i forskellige højder. Foto: Illustrationer
kunst Billedhugger Malene Bjelke skal levere kunstnerisk vartegn til Hendriksholm Skole.

Hvis alt går efter planen, vil eleverne på Hendriksholm Skole i slutningen af 2020 kunne opleve et helt nyt kunstværk ved skolens indgang. Det kommende værk vil blive placeret ud mod Hendriksholm Boulevard og det bliver skolens vartegn.
Rødovre Kommune har en vision om, at alle skoler på sigt har et markant værk, som aktivt bidrager til hverdagsæstetikken på skolerne og det får skolen på Hendriksholm Boulevard nu med Malene Bjelkes værk.
Malene Bjelkes værk har endnu ikke fået en titel, da eleverne på et senere tidspunkt skal inddrages i navngivningen. Fast ligger det dog, at den kommende skulptur, der kommer til at forestille tre børn, der hjælper hinanden op af byggesten, der fører dem op og ud i livet, skal udføres i bronze.

UNICEF Rettighedsskole
Hendriksholm Skole forventer fra næste skoleår at blive såkaldt UNICEF rettighedsskole, der bygger på rummelighed, respekt, tryghed, engagement og ansvarsfølelse på en meget konkret måde.
En rettighedsskole bygger også på værdierne i FN’s Børnekonvention og skal forene elever, lærere og forældre.
Billedhugger Malene Bjerke har forsøgt at implementere tankerne i værket og bruge børnekonventionens 54 artikler både i konkret og symbolsk form. Ud over de tre bronzefigurer består værket af 54 byggesten og det er tanken, at børnekonventionens artikler visualiseres i form af byggestenene, som danner fundamentet for ’empowerment’. Evnen til at få kontrol over og tage ansvar for sit eget liv og situation.
”De tre figurer kravler op af dette fundament og bruger soklerne som en trappe op og ud i livet, medbringende de værdier skolen har givet dem. Ballasten, der gør dem i stand til at ’hoppe over hækken’,” som der står i Malene Bjelkes skitseforslag.
Hvordan byggestenene skal placeres ligger ikke fast endnu, da Malene Bjelke ligger op til, at skolens elever skal være med i processen.
”Som kunstner er det et kærkomment privilegium at få mulighed for at fordybe sig i en stor opgave og det at skabe et værk til en skole, som skal være med til at skabe værdi i hverdagen til elever, lærere, forældre og alle andre, der har deres gang på skolen, er et ekstra plus. Så jeg glæder mig meget til at gå i gang med samarbejdet med Hendriksholm Skole og Rødovre Kommune,” fortæller Malene Bjelke selv om den kommende opgave.

Malene Bjelkes kunstværk set fra et klasselokale

Fakta

Der er i alt afsat 900.000 kroner til Malene Bjelkes skulpturgruppe.
Kommunalbestyrelsen har årligt afsat 1,5 millioner kroner til etablering af kunst i byens rum.