Minimumsnormeringer, men også meget andet
1.maj-2019_red-2.jpg
Den lokale folketingspolitiker Ina Strøjer-Schmidt giver den nye finanslov et par ord med på vejen. Foto: Red.
debat Mandag aften landede finansloven og med den fulgte en aftale om minimumsnormeringer i landets daginstitutioner.

Minimumsnormeringer har i mange år været SFs politik, men det er aldrig lykkedes at indgå en politisk aftale
for indføringen. Indtil nu. Der er blevet aftalt, at der i loven skal fremgå, at der skal være mindst en voksen til tre vuggestuebørn og mindst en voksen til seks børnehavebørn. For at dette kan realiseres, får daginstitutionsområdet tilført et historisk stort økonomisk løft. Jeg er overbevist om, at minimumsnormeringerne ikke var blevet vedtaget, hvis ikke der havde været enorme og vedholdende folkelige demonstrationer for indføringen af minimumsnormeringer. Også i Rødovre demonstrerede forældre i foråret, først foran Rådhuset i Rødovre og herefter ved fælles demonstrationen i København.

Andre gode initiativer i finansloven
Udover minimumsnormeringer indeholder finanslovsaftalen også et stort løft af psykiatriområdet til blandt andet flere sengepladser, så personer, der har svært brug for hjælp, ikke bare bliver sendt hjem igen.
Skolerne får tilført penge til at ansætte flere lærere og styrke den understøttende undervisning.
Ældreplejen bliver prioriteret, så der frigøres mere tid til den enkelte ældre.
På sundhedsområdet kommer der 1000 flere sygeplejersker.
Uddannelsesloftet afskaffes, så flere kan tage den uddannelse, som de ønsker og ikke får sat en stopper for deres fremtidsdrømme undervejs.
Der kommer også bedre hjælp til tidligere anbragte unge og en større indsats mod social dumping ved styrkelse af den fælles myndighedsindsats. På det grønne område investeres i en grøn fremtidsfond, som skal give mulighed for at investere i grønne og bæredygtige projekter og skabe grønne arbejdspladser. Ligeledes skal der etableres en skovfond og samtidig hæves afgifterne på en række miljøskade-
lige stoffer. Samlet er det en rigtig god finanslovsaftale for alle involverede partier.Kommentarer
Top