Minimumsnormeringer er ikke fup
Billede-Ina-Strøjer-Schmidt-SF.jpg

Ina Strøjer-Schmidt, Folketingsmedlem for SF i Københavns omegnskommuner

Minimumsnormeringer er selvfølgelig ikke fup, lyder det fra SF'eren Ina Strøjer-Schmidt
debat Dansk Folkepartis Kenneth Kristensen Berth skrev, at minimumsnormeringer er fup. Minimumsnormeringer er selvfølgelig ikke fup.

Men lad mig opklare forskellige forkerte antagelser. Lad mig starte med Kenneths påstand om, at den model for minimumsnormeringer, som er vedtaget, er underfinansieret med henvisning til Krakas tal. Det er ikke korrekt. For man skal fratrække det beløb, som der er aftalt, kommunerne får fra staten for den demografiske udvikling, samt det beløb den mindre stigning i forældrebetalingen til daginstitutionerne giver. Derefter passer beløbet med de 1,6 milliarder der er afsat.
Andre misforståelser er, at rengøringspersonale og personer på barsel bliver talt med i opgørelsen over voksne der passer børnene. Det gør de ikke. Ligeledes tæller ledernes arbejdstid kun 10 procent med ift. børnepasningen i det vedtagede beløb.
Vi arbejder desuden på at få en opgørelse, der er mere præcis ift. hvor mange voksne der er til stede i hver institution og ikke, som i dag, viser et gennemsnit for kommunen. De 500 millioner kroner ekstra til normeringer næste år vil, som det ser ud, også allerede kunne mærkes næste år, da det kan give muligheden for at sætte timetallet op for det pædagogiske personale i hver institution i Danmark.
SF ville gerne have haft en kortere indfasning for minimumsnormeringer og dermed et større beløb afsat allerede fra næste år, men det kunne ikke lade sig gøre bl.a. fordi det økonomiske råderum er mindre næste år, men også fordi Enhedslisten, Radikale Venstre og regeringen skulle have penge til hver deres egen mærkesag i finanslovsaftalen. Men der blev med afstand afsat flest penge til minimumsnormeringer. Men vi bliver ved med at kæmpe for flere penge og bedre forhold i daginstitutionerne. Kenneth Kristensen Berths parti, Dansk Folkeparti, valgte modsat at skære på kommunalområdet hvert år de seneste 4 år via kommunernes økonomiaftale med staten, hvilket har betydet betydelige forringelser på daginstitutionsområdet.

Top