Islevbadet skal pakkes ind i termotæppe
Islevbadet_027_230216_BP.jpg

Islevbadets Motionister kan ikke forstå, hvorfor kommunen vælger at lukke svømmehallen, så indvandrerkvinder kan bade alene uden at bruge hele bassinet midt i den bedste tid.

Det store 25 meter bassin kommer fremover til at sove trygt og lunt. Foto: Arkiv
energitiltag Et stort tæppe til Islevbadet er én af kommunens grønne investeringer i 2020. Se flere i faktakassen.

I det kommunale budget for 2020 er der afsat tre millioner kroner til energirenoverende tiltag, der skal mindske Rødovre Kommunes CO2-udledning.
Som klimakommune forpligter Rødovre Kommune sig til at reducere det samlede CO2-aftryk med to procent årligt og før jul godkendte Kommunalbestyrelsen en lang række af tiltag, der samlet set forventes at forbedre kommunens CO2-udledning med 70 tons.
Islevbadet er en af kommunens energitunge bygninger og derfor også et sted, hvor kommunen har valgt at energioptimere i 2020. Helt konkret vil Rødovre Kommune investere 300.000 kroner i et stort termotæppe, der kan trækkes hen over bassinet og holde på varmen, når bassinet ikke bruges i aften- og nattetimerne.
Ifølge kommunen kræver det en stor mængde energi at opvarme og opretholde den ønskede temperatur i bassinet og med et termotæppe forventes det, at investeringen på 300.000 kroner vil være tjent hjem på fem år.
”Der er et enormt varmetab og det kan vi for-
hindre med et stort termotæppe,” siger Jan Kongebro (S), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget.
Det forventes, at de samlede energiforbedringer vil give en årlig nettobesparelse på 100.000 kroner og at de vil blive udført fra april til december måned næste år.

Fakta

Grønne tiltag i 2020

Varmtvandsbeholdere på skolerne
I forbindelse med fundet af legionella på flere skoler i sommer, har Rødovre Kommune valgt at sætte fokus på udskiftning af overdimensionerede varmtvandsbeholdere på skolerne. De store varmtvandsbeholdere medfører, at der er en for stor mængde varmt vand til rådighed. Derved dannes der ”gode betingelser” for legionellabakterier. Prisen for udskiftningen udgør 600.000 kroner og har en anslået tilbagebetalingstid på 10 år.

Styring af vand, varme og ventilation
Med en komplet gennemgang af varme- og ventilationsanlæg på udvalgte bygninger vil Rødovre Kommune nedsætte brugstider, varmt brugsvandscirkulation og justering af varme- og luftfordelingen. Projektet forventes at give en energibesparelse og med investering på 200.000 kroner forventer kommunen en tilbagebetalingstid på otte år.

LED-løsninger
Rødovre Kommune har tidligere haft stor fokus på udskiftning af gamle lyskilder til LED-løsninger. I 2020 fortsætter den udskiftning og kommunen forventer en stor driftsbesparelse samtidig med at LED-belysning være til gavn for arbejdsmiljø for både personale og brugere. Der afsættes 700.000 til projektet og de nye lyskilder forventes at have tjent sig selv hjem på ni år.

Kilde: Rødovre Kommune