Stadig plads i Ungepanel
Rådhus-forår-2019.jpg
Selvom der allerede er kommet gode kræfter igang i Rødovres Ungepanel, er der plads til flere. Foto: Per Dyrby
ungepanel Selvom der allerede er kommet gode kræfter igang i Rødovres Ungepanel, er der plads til flere.
Fakta

Ungepanelet i Rødovre:
Er for unge mellem 12 og 25 år.
Er for unge, som gerne vil hjælpe andre, der har det svært – og gerne vil have indflydelse.
Næste møde i Ungepanelet er onsdag den 20. november klokken 17.30 til 19.30 på TekX, Egegårdsvej 41. Der er gratis pizza og cola.
Interesserede kan høre mere om Ungepanelet ved at sende en sms til Kristine fra Rødovre Kommune på telefon 30 76 73 36.

Det kan godt være, at tiderne ændrer sig, men det gør unges ønsker ikke nødvendigvis. I hvert fald var et mødested for unge og foredrag for andre unge, noget af det de første unge medlemmer af ungepanelet pegede på, da de mødtes første gang.
Her skulle de blandt andet snakke om, hvordan det nye ungepanel i Rødovre skal se ud, samt hvilke opgaver panelet skal tage fat på.
Udover det klassiske sted at samles, var de unge
meget interesserede i at agere ekspert-panel for kommunen.
De vil gerne deltage i udviklingen af tilbud for de børn og unge, der oplever forskellige sociale udfordringer i forbindelse med deres opvækst. Det er vigtigt for de unge at fortælle om deres idéer til dem, som tager beslutningerne i kommunen.
Med udgangspunkt i de unges tilbagemeldinger har kommunen planlagt nye møder med panelet. Her skal der blandt andet arbejdes videre med kommunens nye helhedsplan for psykisk sårbare og projektet ’Sammen med Unge’, som skal sikre en mere sammenhængende ungeindsats.
”Jeg ser frem til at høre de unges forslag. Det er vigtigt at tænke de unges stemme og perspektiv ind i de ting, vi gør. Derfor er jeg begejstret for, at Unge-
panelet skal deltage i udviklingen af helhedsplanen og ’Sammen med Unge’. Det er en rigtig fin måde at skabe sammenhæng i tiltag på tværs af kommunen,” siger Britt Jensen, 1. viceborgmester, om planen for det frem-
tidige arbejde i panelet.

Får god start
De unge starter ikke fra bunden, men skal være med til at pege på, hvordan de indsamlede midler på 36.000 kroner fra Britt Jensens 25-års jubilæum, kan gøre en forskel for sårbare unge.
”Det er vigtigt for mig at høre idéerne fra de unge
selv. Samtidig giver det mig mulighed for at fortælle de unge, hvor stor betydning det har for os, der sidder i Kommunalbestyrelsen, at få deres input. Deres input er guld værd,” siger Britt Jensen.Kommentarer
Top