Hver tredje ledige kommer i job
udsat.jpg
Lars Ahlstrand fra Rødovre Udsatteråd stod klar og samlede spørgsmål op til det skarpe panel, da der blev diskuteret arbejdsmarked på Rødovregaard.
Arbejdsmarked En tredjedel af Rødovres ledige borgere kommer i arbejde efter en intensiv indsats fra Rødovre Jobcenter. Næste år skal samarbejdet med virksomheder og instanser ændres, så processen bliver mere simpel.

Rødovres ledige borgere kan godt opleve, at de instanser, der faktisk gerne vil stå klar for at hjælpe, ikke arbejder sammen.

Derfor vil Rødovre Kommune fra årsskiftet som noget nyt sikre, at der laves en samlet plan for borgere med komplekse problemstillinger, så de ikke risikerer at skulle have kontakt med en masse forskellige instanser som borgeren ikke oplever samarbejder.Det oplyste Rødovre Jobcenters teamchef Jane Rønde og virksomhedskonsulent Ali Brink på et stort møde om udsatte på kanten af arbejdsmarkedet forleden på Rødovregaard.

”Der er mange virksomheder, som gerne vil samarbejde og især i.f.t. borgere med udfordringer er det vigtigt, at der sker en effektiv koordinering imellem de involverede partnere,” forklarede de.

Det var Rødovre Udsatteråd, der havde inviteret til temaaften om udsatte og arbejdsmarkedet og 50 borgere var mødt op til en spændende aften, med fem oplægsholdere, der hver især kom med deres bud på muligheder og udfordringer.

I sit oplæg  understregede formand for Beskæftigelsesudvalget, Anni Arnoldsen Petersen, at arbejdsmarkedet er en vigtig faktor, når vi taler om udsathed, og at vi ikke skal skåne men være skånsomme.

”Desuden, at arbejdet altid skal tænkes ind i indsatserne, og at arbejdslivets sociale liv har betydning,” sagde hun.

 

Alle skal med

Budskabet fra Ejner K. Holst, næstformand for Fagbevægelsernes Hovedorganisation lagde vægt på, at der skal gøres noget ved ulighed, så alle kan komme med på vognen.

”En femtedel af en ungdomsårgang kommer ikke i gang,” påpegede han og, understregede samtidig, at uden en faglig kompetence kommer de unge ikke videre.

”Det er derfor vigtigt at komme i gang med en tidlig indsats nu, hvor vinduet for beskæftigelse står åbent.”

 

Virksomheder er klar

Michelle Celik, der er virksomhedsejer for en række restauranter, fortalte, at virksomheden meget gerne vil hjælpe til at få udfordrede borgere i beskæftigelse, og at hun oplever, at man har et godt samarbejde med Jobcentret. 

”Det er vigtigt, at der er en tæt dialog og opfølgning på den enkelte borgers forløb. Den store udfordring for en virksomhed er gruppen af motiverede og ikke motiverede borgere og her er det ikke et problematisk misbrug eller en psykiatrisk diagnose, som er afgørende, men den enkeltes borgers motivation for at komme i arbejde, som er afgørende,” sagde hun.

 

Komplekse problemstillinger

For at få det hele ned på jorden havde formand for Udsatterådet, Lars Ahlstrand, været i kontakt med en borger, som hører til gruppen med komplekse problemstillinger, og som desværre blev syg inden han kunne nå at holde sit oplæg.

”Men han havde bedt mig om at understrege, at et godt forhold til familien også har stor betydning, og at det er en forudsætning for en tilknytning til arbejdsmarkedet, at man er i behandling for et misbrug eller en psykiske lidelse, hvis det er det, som er problemet,” viderefortæller Lars Ahlstrand.

Der var til sidst mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne og her var spørgelysten stor og understregede, at temaet udsatte og arbejdsmarkedet er en kompleks problemstilling med mange aktører.

”Men samtidig, at der er masser af muligheder og at viljen er til stede,” konkluderer Lars Ahlstrand.

Kommentarer
Top