Udskyder sag om klassestørrelse
islevskole_001_170915_BP.jpg

Islev Skole

Islev Skole vil gerne have dispensation til at oprette større klasser på 2. årgang. Foto: Brian Poulsen
29 elever Islev Skole har ansøgt om dispensation til at overstige den maksimale klassestørrelse på 28 elever fremfor at splitte to 2. klasser og oprette et tredje spor. Børne- og Skoleudvalget vil have sagen undersøgt nærmere, inden de træffer en beslutning.

Folkeskoleloven foreskriver, at der maksimalt må være 28 elever i en folkeskoleklasse, men en kommune kan give skoler dispensation til, at det tal hæves til 29. Sådan en dispensation har Islev Skole ansøgt om, da der på skolens 2. årgang i øjeblikket er indskrevet 57 elever, hvilket giver 28,5 elever i gennemsnit i de to klasser.
Om skolen får dispensationen er dog fortsat uvist, for Børne- og Skoleudvalget valgte i sidste uge at udskyde sagen til november måned.
”Det er ikke en nem sag og vi har brug for at undersøge sagen nærmere, så vi kan træffe en beslutning på så godt et grundlag som muligt,” fortæller Flemming Lunde Østergaard Hansen (S), der er formand for Børne- og Skoleudvalget.

Handler om økonomi
I ansøgningen oplyser Islev skole, at der er prioritet ekstra ressourcer til årgangen, så der i højere grad kan arbejdes med holddeling og skabes rum til mindre grupper, men efter at ansøgningen kom på den politiske dagsorden, er der kommet flere bemærkninger fra forældre til elever fra de berørte klasser. En af bekymringerne går blandt andet på, at 29 elever i klasserne ikke er hensigtsmæssigt og at det vil give mere ro og et bedre læringsmiljø, hvis der oprettes et tredje spor.
Den bekymring kan Flemming Lunde Østergaard Hansen sagtens sætte sig ind i, men han understreger, at det ikke nødvendigvis er hensigtsmæssigt på sigt.
”Det er et dilemma, når man taler om klasseopdeling og i denne sag vil det på årsbasis koste knap en million kroner at oprette et tredje spor. Det er mange penge for Islev Skole og ledelsen har det overordnede ansvar for skolens ve og vel og kigger derfor på, hvor pengene kan gøre mest gavn. Skolen kan jo risikere, at der eksempelvis er to elever, der flytter og dermed stopper på skolen. Så kan skolen risikere, i nær fremtid, at stå i en situation, hvor tre klasser skal slås sammen til to klasser igen. Det er ikke en nem beslutning og derfor skal vi have sagen belyst bedre,” siger udvalgsformanden.Kommentarer
Top