Trekanten overlever og de unge sendes til Tyskland
tec-x_010_190918_BP.jpg

Alle Rødovres 8. klasser skal de næste fire år til Munchen for at bygge videre på den store IT-satsning, der blev startet med TekX.

Alle Rødovres 8. klasser skal de næste fire år til Munchen for at bygge videre på den store IT-satsning, der blev startet med TekX. Foto: Brian Poulsen
Budget 2020 Alle partier er med i budgetforliget for 2020 i Rødovre. Ja, selv Claus Gisselmann Olsen, der står uden parti har skrevet under på et budget, som parterne selv kalder for et velfærdstbudget med sociale prioriteringer, grønt udsyn og investeringer på børne- og skoleområdet.

Brugerne af Islev Bibliotek kan ånde lettet op. Ja, måske kan de sågar begynde at holde vejret lidt i spænding på, hvad fremtiden vil bringe for deres lille litterære trekant. En samlet kommunalbestyrelse besluttede nemlig mandag eftermiddag at droppe besparelserne på biblioteket og istedet høre brugerne om mulighederne for at omdanne Trekanten til et medborgerhus engang i fremtiden. 

“Det er vigtigt, vi hører, hvad borgerne ønsker for deres område og for biblioteket,” fortæller Enhedslistens viceborgmester Peter Mikkelsen om den populære beslutning om at redde biblioteket i sin nuværende form. Trekanten overlever i første omgang som bibliotek. Analyser og inddragelse af borgerne skal vise, hvordan biblioteksformen kan kombineres med et medborgerhus

“Trekanten bevares som bibliotek og forligsparterne ønsker samtidig at styrke det nære fællesskab i Islev omkring Trekanten ved at udvikle et medborgerhus i trekanten. Forligspartierne har aftalt, at der igangsættes en proces med inddragelse af borgere, boligselskaber, foreninger og Rødovre Frivilligcenter i Islev, som skal komme med forslag til, hvordan Trekanten kan blive et lokalt samlingssted for borgerne i Islev,” står der i budgetresolutionen, der er underskrevet af samtlige forhandlingsparter. 

“For at bygge oven på nogle af de andre gode erfaringer vi har med at inddrage borgerne i området inddrager vi erfaringerne fra projektet ‘vores sunde hverdag’, når tankerne om et medborgerhus i området skal udvikles. Det er planen, at projektet skal udvikle en model, der fremmer borgernes sundhed og trivsel i hele Islev,” uddyber viceborgmester, Britt Jensen. 

 

Rødovre dropper de planlagte besparelser på klippekortene i hjemmeplejen

Låner millioner – men afdrager mere

Som Socialdemokraternes gruppeformand sad hun i spidsen for forhandlingerne, der kunne have været mere drabelige, hvis forvaltningens første udkast til næste års økonomi ikke var blevet forbedret markant. 

Rødovre har i løbet af de sidste par uger dog fået lovning på tilskud fra staten som særligt vanskeligt stillet kommune, og de millioner har gjort, at kommunalbestyrelsen hen over weekenden har kunne droppe en stor del af de besparelser og effektiviseringer i budgetforslaget, som har været borgernære og gjort ondt. 

Samtidig har Rødovre fået en lånedispensation på 25 millioner kroner, der dels betyder, at regningen for at forbedre de mange bygninger og anlæg i kommunen deles ud på de generationer, der kommer til at nyde godt af forbedringerne, men også, at man låner på en ansvarlig måde. 

“Vi er glade for, at vi ikke låner flere penge til nye investeringer, end vi afdrager på den eksisterende gæld. Det er vigtigt for os,” fortæller Kim Drejer Nielsen fra De Konservative. 

Ja, faktisk afdrager Rødovre Kommune 120 millioner kroner de næste fire år. 

Hele vejen rundt i byrådssalen var der glæde over at kunne sløjfe de planlagte besparelser på klippekortene i hjemmeplejen og halveringen af aktivitetsmidler på plejehjem. 

“Det tror jeg, vi allesammen er glade for at kunne undgå. Vi er samtidig meget glade for, at de foreslåede besparelser på SFO-ledelsen ikke blev til noget og at vi har aftalt at holde særligt øje med udviklingen på specialområdet,” fortæller Kenneth Rasmussen, der som repræsentant for SF kom førstind til forhandlingsbordet. 

“Vi synes, der var en velvilje til at se på nye løsninger for byen også og er glade for, at man nu vil undersøge, hvordan kommunen kan undgå den slags social dumping, som har været omtalt i Lokal Nyt og at få indarbejdet Verdensmålene i kommuneplanstrategien. Det kan man allerede se nu ved, at vi ønsker at stoppe brugen af plastikplastikflasker i kommunen og laver en analyse af, hvor det kan betale sig at sætte solceller op på kommunens bygninger,” siger Kenneth Rasmussen, der suppleres af Enhedslistens Peter Mikkelsen: 

“På den måde synes vi, der er mange grønne aftryk og det med solcellerne, kan blive rigtig godt. Ligesom vi nu arbejder for at få emissionsfri busser i Rødovre. Specifikt omkring Servicebussen.”

I budgettet for 2020 er der stadig en slankning af centraladministrationen, men også sat penge af til tværgående kompetenceudviklingsforløb, så de ansatte kan blive bedre til at arbejde på tværs af afdelinger.

 

Studietur til Munchen

Derudover er der kommet ekstra investeringer ind i forhold til den skolehandlingsplan, der skal løfte hele børne- og skoleområdet. Der afsættes 12,5 millioner kroner til til forbedring af indeklimaet på skolerne samt knap 25 millioner til fysiske forbedringer af skoler og dagtilbud

Den højeste giraf i årets budgetforlig er dog, at man i de næste fire år har sat 2.8 millioner kroner af hvert år til at sende samtlige af kommunens 8. klasser på studietur til München i faget Teknologi og Innovation.

“Vi er helt fremme i skoene med at tilbyde eleverne Teknologi og Innovation som fag, men det er vigtigt for os at følge med tiden og også give ungerne de bedste muligheder for være forrest i den teknologiske udvikling og give dem det udsyn for verdenen og fremtiden, som de får ud af at besøge et af de steder i Europa, hvor udviklingen lige på dét område går allerhurtigst,” siger borgmester Erik Nielsen.

Enhedslistens Peter Mikkelsen har et lidt andet take på den sag: 

“Det er godt, de kan komme afsted, men jeg er glad for, at det ikke bliver Silicon Valley, som der var snak om. Det er helt overgearet,”

 

Rødovre Musikskole får millioner til at flytte ind i nye lokaler ved Kulturhus Viften. Det får Claus Gisselmann Olsen til at håbe på, at en af skolerne vil være musikprofilskole

Flere profilskoler

Budgettet for næste år bliver også den endelige sikring af, at Musikskolen endelig kommer til at kunne rykke op i nye lokaler ved Kulturhus Viften. En flytning, der får Claus Gisselmann Olsen, der i dag står uden for partierne, til at drømme om flere profilskoler. 

“Jeg synes jo, at vi ligesom med TekX skal udnytte, at vi har en musikskole, der er i særklasse og så give mulighedfor, at andre skoler bliver profilskoler, ligesom vi har set det med Tinderhøj og Valhøj Skole. Derfor er jeg glad for, at alle er enige om, at hvis nogen er det, så skal vi afsætte den nødvendige økonomi til at få det rigtige personale ansat,” understreger han. 

 

Islev Taekwondoklub bliver blandt dem, der kan nyde godt af de ekstra millioner, der gav luft i budgettet, så de nu kan få nye lokaler.

Farvel til vandskade 

Det er dog ikke kun børn og ældre, der er blevet taget hensyn til i budgettet for 2020. I Rødovre Skøjte Arena er fundet en million kroner til bander og fire nye storskærme. Der er fundet penge til boldbanen på Islev Skole, hvor Islev Taekwondoklub, der så sent som forleden dag fik endnu en ny vandskade. 

“Nu kan de så langt om længe se frem til at få nye lokaler Det bliver sammen med Orient nede ‘Ved Sportspladsen’. Det har vi kæmpet for i mange år, og jeg er glad for at det endelig bliver til noget, for de har kæmpet i den lille klub,” siger Dansk Folkepartis, Kim Hammer om investeringen, der næsten rammer 5 millioner kroner, når udearealerne også bliver lavet færdig i år 2021. 

Det bliver fortovene i Rødovre Syd også, og de trænger virkelig, så det koster også over 3 millioner kroner mere end på forhånd budgetteret. 

“Hvis man er i tvivl om, det er vigtigt, så skal man prøve at gå en tur i området. Der trænger virkelig siger Kim Hammer,” der roser Socialdemokraterne for årets forhandlinger. 

“Der har været en vilje til at lytte til de andre partier og, når man modtages på den måde i en god stemning, så er man også selv villig til at lytte mere,” siger han. 

 

En million ekstra til folkeoplysning

Taekwondo- og ishockeyklubben er ikke de eneste, der får flere penge. 

Det gør hele byens kultur- og fritidsområde faktisk, da det er blevet besluttet at smide en million ekstra i Folkeoplysningspuljen, så der nu bliver givet 236 kroner per indbygger. 

“Vi er blevet mange flere borgere i Rødovre, og har faktisk skåret en smule ned de sidste mange år, så med denne investering, bringer vi niveauet tilbage til sådan som det var i 2009, hvor vi lå godt til,” understreger Britt Jensen (S), der måske kan være den, der skal udarbejde budgetforslaget sammen med forvaltningen næste gang. 

Det er nemlig ikke på forhånd til at spå (højt) om, hvorvidt det bliver Erik Nielsens sidste budget som borgmester i Rødovre, men han glæder sig uanset hvad over, at alle er en del af forliget. 

“Der er nogle holdninger politisk, som spiller igennem på resolutionerne, men der er ikke noget i selve budgetforliget, som man partipolitisk kan være særlig meget modstander af. Jeg har været med til mange budgetforlig efterhånden, men det er altid bedst, når vi kan finde fælles fodslag. Det er ikke sådan, så vi udadtil ligner en konsensusorganisation, der er røvsyg, fordi vi er enige om det hele. Konsensus er godt! Det bliver sagt nogle gange, at det er socialdemokraterne, der bestemmer det hele, ja nogle gange sågar bare borgmesteren alene. Det beviser også det her forlig, ikke passer.”

 

 

Kommentarer
Top