Støjgener på Roskildevej
webroskildevej_003_150914_B.jpg
Udvalgsformand Jan Kongebro skriver, at kommunen har prioritetet anderledes. Foto: Arkiv
læserbrev Endnu en gang kan man læse, at der er blevet asfalteret med støjdæmpende asfalt i Rødovre Kommune (Tårnvej og Islevdalvej). Tillykke med det.

Endnu en gang må man konstatere, at Rødovres mest befærdede vej, nemlig Roskildevej, strækningen mellem Damhustorvet og Tårnvej atter bliver ladt tilbage med den støjende asfalt. Strækningen er en af de eneste, hvor etagebyggeriet ligger så tæt på vejbanen som på denne strækning. Med den voksende trafik, der har været de sidste 10 til 15 år, siger det sig selv, at dækstøjen er steget betydeligt. Det ville være dejligt om også vi, på denne strækning, kunne nyde sommeren for åbne vinduer.
Et svar fra kommunen om asfaltering på denne strækning ville være dejligt, gerne her i avisen.

 Svar på læserbrev

Rødovre Kommune er meget opmærksom på støj fra de gennemkørende veje. Det er netop årsagen til, at der er kommet støjdæmpende asfalt på en del af Tårnvej og på Islevdalsvej.
En anden væsentlig kilde til vejstøj er hastigheden. Derfor arbejder vi også med hastighedsdæmpende foranstaltninger. F.eks. er hastigheden på Roskildevej reduceret til 50 km/t mellem Randrupvej og Hvidovrevej. Målet med ombygningen af Roskildevej fra Hvidovrevej til Tårnvej er netop både at sætte farten ned og lægge støjsvag asfalt. Og det har vi foreløbig gjort indtil Randrupvej.
Den resterende del af ombygningen af Roskildevej har vi i en politisk prioritering valgt at udsætte. Det skyldes, at Rødovre Kommune i disse år oplever en markant vækst, hvor der er behov for udbygning af både daginstitutioner og skoler. Selvom vedligeholdelsen af vores veje er vigtig, kan det ikke tilføres ubegrænsede midler og andre områder har i vores prioritering vægtet mere.

Jan Kongebro (A), formand for Teknik- og Miljøudvalget

Kommentarer
Top