Rødovre står sammen om brystkræft
britt-jensen_024_150119_BP.jpg
I Rødovre er der ca. 50 børnefamilier, hvor en forælder har kræft. Mange familier oplever, at det er svært at balancere behandlingen af den livstruende sygdom, samtidig med at opretholde familiens dagligdag Foto: Brian Poulsen
lyserød lørdag Kræft er desværre en sygdom som mange af os har haft tæt inde på livet. Den mest hyppige kræftform i Danmark er brystkræft.

Hver 9. danske kvinde rammes af brystkræft. Heldigvis er der mange, som overlever eller lever længere med sygdommen, men det at få diagnosen forandrer livet for de fleste. Derfor er det vigtigt, at der findes tilbud, som støtter kvinderne og deres familier på trods af de forandringer, som sygdommen kan føre med sig. Og det har vi i Rødovre Kommune.
Vi samarbejder med hospitaler, praktiserende læger, jobcentret og andre, der er i kontakt med kræftsyge om at give kvinderne et tilbud om rehabilitering i kommunen. Kommunens kræftkoordinator fungerer som borgernes indgang til Rødovre Kommunes tilbud. De har ikke kun fokus på selve sygdommen, men også alt det andet, der følger med: det mentale, familien, ændret kropsopfattelse, jobbet, bivirkninger og senfølger. Alle kan kontakte koordinator Marie Bache Hansen i Rødovre Sundhedscenter for at høre mere.
Vi har også specialiserede tilbud for kræftsyge kvinder, som er i behandling eller har afsluttet behandling. Rødovre Kommune samarbejder med otte omegnskommuner om tiltaget ’Vi samler kræfterne’, hvor hver kommune har en særlig kompetence inden for de forskellige kræftdiagnoser. Det betyder, at alle kvinder med brystkræft får tilbud om træning i enten Rødovre, Rudersdal eller Gentofte. Ved at samle borgere fra fle re kommuner sikrer vi, at holdene kan køre konstant. I øjeblikket er der 38 Rødovre-kvinder med brystkræft i et rehabiliteringsforløb. Nogle af dem træner sammen i Træningscentret og får professionel vejledning i forhold til at håndtere deres gener efter f.eks. operation. På holdet møder de andre med brystkræft, og udover træningen giver det anledning til snak og erfaringsudveksling.
Brystkræft kan ramme alle kvinder, unge som ældre, og det betyder, at en del familier med hjemmeboende børn risikerer at have en mor med kræft. I Rødovre er der ca. 50 børnefamilier, hvor en forælder har kræft. Mange familier oplever, at det er svært at balancere behandlingen af den livstruende sygdom, samtidig med at opretholde familiens dagligdag. I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse tester Rødovre Kommune derfor en ny mentorordning, hvor kræftramte børnefamilier kan få støtte og sparring fra frivillige mentorer, som selv har stået i samme situation eller har professionel erfaring med området. Familierne beskriver selv, hvilke udfordringer de har, og mentoren hjælper bl.a. med praktiske løsninger, viden om forløbet eller samtaler om tanker og oplevelser. Familier, hvor enten mor eller far har kræft, kan stadig nå at tilmelde sig eller få mere information hos tovholder Lone Rønholt fra Kræftens Bekæmpelse på telefon 30 76 59 72. Det er også muligt at melde sig som mentor.

Pårørende i fokus
I Rødovre har vi et særligt fokus på de kræftsyges pårørende, for vi ved, at sygdommen ikke kun rammer den enkelte – sygdommen rammer alle omkring. Som pårørende har man også brug for støtte til selv at kunne være en støtte for den kræftsyge. Derfor tilbyder Rødovre Kommune i samarbejde med Hvidovre Kommune pårørendegrupper: En samtale- og netværksgruppe, hvor pårørende kan få støtte til at håndtere livet som pårørende og mindske følelsen af at stå alene.
Men kommunen arbejder ikke alene om at hjælpe kræftsyge og deres pårørende. Rødovre Kommune har også et godt samarbejde med de lokale patientforeninger, f.eks. lokalafdelingen af Kræftens Bekæmpelse, der har en kræftcafé i Sundhedscenteret. Vores fælles ønske er, at borgere med kræft får en bedre hverdag. I Rødovre hjælper vi kvinder og deres familier til at håndtere livet med kræft. Vi står sammen om brystkræft.Kommentarer
Top