Henry Heerup er langtidsholdbar
heerup_fagbevægelsen_red-5.jpg
Rødovre Kulturråd ser gerne, at Kommunalbestyrelsen afsætter penge til en udvidelse af Heerup Museum. Foto: Arkiv
debat Kære Kommunalbestyrelse. Rødovre Kulturråd har på sit senest bestyrelsesmøde drøftet planerne om udvidelsen af Heerups Museum med mere udstillingsplads og en gendigtning af Heerups have på Kamstrupvej.

Rødovre Kulturråd beder derfor kommunalbestyrelsen om at støtte en udvidelse ved at bevilge et beløb til en projekt-
beskrivelse, som kan danne grundlag for at Heerup Museum kan søge om fondsmidler til udvidelsen.
Henry Heerups kunst er anerkendt på internationalt og nationalt plan.
Men han er også hele Rødovres kunstner til glæde for børn, unge, voksne og ældre.

Henry Heerup er langtidsholdbar
Derfor er det allerede et aktiv for byen at have et museum, der rummer en pæn samling af Heerups malerier, skrammelmodeller og stenskulpturer.
En udvidelse af museet vil kunne tilføre kommunen flere museumsgæster og gøre det bedre for museet og skolerne at formidle kunst og kultur til kommunens børn og unge. Museumsudvidelsen støttes fra mange sider, Heerup Museums bestyrelse, Heerup Museums Venner, Rødovre Lokalhistoriske Forening og en lang række borgere i kommunen.
Rødovre Kulturråd tilslutter os denne støtte og håber meget, at kommunalbestyrelsen allerede i budget 2020 vil afsætte nødvendige midler til en projektbeskrivelse og vil beslutte sig for at udvide Heerup Museum.