Flere borgere i Rødovre får busser med mange afgange i timen
trafik-busskilt-bus-5-PALDAN.jpg
Foto: Arkiv
debat om nyt bynet Rødovre Lokal Nyt kritiserer i et nyhedsartikel Movia for ikke at prioritere den rigtige busbetjening i Rødovre, bl.a. fordi man efter åbningen af Nyt Bynet 13. oktober skal skifte buslinje for at komme til Herlev Hospital.

Vi ved godt, at det at skifte buslinje for nogle opleves som en stor forandring, indtil vi får det nye bynet ind under huden.
Det er rigtigt, at turen med kollektiv transport til Herlev Hospital vil kræve et skift, fordi linje 161 kun kører til Herlev Station. Den hurtigste vej fremover vil være at tage 161 til Ringvejen og skifte til enten 300S/30E eller alternativt tage 200S til Husum Torv og skifte til 5C, som begge er linjer som kører ofte. Linje 161 skal ikke længere køre på Ring 3, fordi den ikke skal køre parallelt med linje 300S og 30E, og fordi anlægsarbejdet til Hovedstadens Letbane i perioder forlænger rejsetiden for de busser, biler og tog, som kører på strækningen. Derfor giver det god mening, at lade færre busser køre på den strækning. Når Hovedstadens Letbane åbner i 2025, vil Movia lægge op til at planlægge busdriften ud fra et af de samme hensyn, som vi har gjort ved Nyt Bynet – nemlig at der ikke køre meget bus lige ved siden af letbanen. Vi vil anbefale, at kommuner og regioner i stedet vil lade busserne køre der, hvor der ikke er en letbane. Det giver mere kollektiv transport til flere.
Den primære begrundelse for omlægningen af linje 9A er, at vi gerne vil give IrmaByen A-busbetjening, og dermed give flere borgere og områder af kommunen mulighed for at få adgang til A-busser, som kører ofte. Linje 9A vil fortsat køre til Rødovre Centrum ad Rødovre Parkvej og Rødovrevej i stedet for at køre ad Tårnvej. Det giver mange busafgange til boligområdet langs Rødovrevej, som primært består af etageboliger i modsætning til Tårnvej, hvor der primært er villaer. Omlægningen på denne strækning betyder, at mere end 1.000 flere borgere vil få adgang til linje 9A inden for 400 meter.
Borgere på Tårnvej mellem Rødovre Centrum og Jyllingevej kan fortsat bruge linje 200S og 161 og derudover vil linje 132 fremover køre ad Tårnvej. For at komme til Frederiksberg og København, vil det være nødvendigt at skifte, da denne strækning ikke længere har en direkte forbindelse med linje 9A mod Frederiksberg/København. Til gengæld får alle de mange borgere langs Rødovrevej samt i IrmaByen en ny direkte adgang til Frederiksberg og København med linje 9A til metroen ved Flintholm St. og til M3Cityringen ved Frederiksberg Allé St. Cityringen vil give mange nye og hurtigere rejsemuligheder, når man skal rundt i København. Så selvom man skal skifte ved Frederiksberg Allé St., kan man komme flere steder hen hurtigere, end man kan i dag.
Når buslinjerne lægges om, skyldes det, at Cityringen er åbnet med 17 nye store skiftesteder. Når der kommer mange nye stationer, skal busserne også køre nye steder hen, så der bliver bedst mulig sammenhæng mellem bus, tog, nye og eksisterende metrolinjer. Det betyder, at flere rejser fremover vil inkludere et skift mellem bus og metro. De mange nye skiftemuligheder skal man vænne sig til, og bonus er at den del af turen du tager med metroen til start eller slut til gengæld går meget hurtigere, end busturen gør i dag. 95 pct. af borgerne vil fortsat have under 400 meter til nærmeste bus, tog eller metro.
Man kan finde mere nyttig information om Nyt Bynet på nytbynet.dk, og man kan søge sin rejse frem på rejseplanen.

 

Kommentarer
Top