“Anstrengt økonomi er ikke grund nok”
skole_islev_førsteskoledag_PALDAN-6.jpg
Islev Skole vil gerne have dispensation til at oprette større klasser på 2. årgang. Foto: Arkiv
dispensation Islev Skoles ønske om at klemme en ekstra elev ind på 2. årgang bliver ikke modtaget med åbne arme hos hverken SF eller Konservative.

Børne- og Skoleudvalget valgte den 8. oktober at udskyde en sag om klassestørrelser på Islev Skole. Helt konkret ønsker ledelsen på skolen at få dispensation til at overstige den maksimale klassestørrelse på 28 elever på skolens 2. årgang, hvor der i øjeblikket er indskrevet 58 elever. Folkeskoleloven foreskriver ellers, at elevtallet ikke normalt må overstige 28 elever per klasse, men grundet en presset økonomi ønsker skolen at søge om dispensation, da en klassedeling vil koste i omegnen af 900.000 kroner.
Formanden for børne- og Skoleudvalget, socialdemokraten Flemming Lunde Østergaard Hansen, har tidligere udtalt til Lokal Nyt, at udvalget valgte at udskyde sagen til november måned, så man kan træffe en beslutning på et mere oplyst grundlag. Uanset hvilke oplysninger der senere måtte komme, er der ikke
meget, som tyder på, at hverken SF eller Konservative vil bakke om Islev Skoles ansøgning om dispensation.
”Som sagen foreligger lige nu, kan jeg ikke se, hvordan SF skal komme til at stemme ja til dispensationen. Der er en grund til, at der er en grænse, der hedder 28 elever og den grænse er, som nævnt i forvejen, alt for høj efter vores mening,” siger SFs Kenneth Rasmussen.
”Jeg kan godt frygte, vi risikerer, at forældre til elever, der går i meget store klasser, simpelthen vælger at flytte deres barn, fordi de ikke mener, at deres barn får den undervisning, som barnet bør,” lyder det fra SF’eren, der helt konkret ønsker, at folkeskoleklasse maksimalt består af 24 elever.

Anstrengt økonomi er ikke nok
Hos de Konservative har gruppeformand Kim Drejer Nielsen også meget svært ved at se, at partiet skulle kunne stemme ja til dispensationen, når den igen skal behandles til november.
”Der er en grund til, at der er et loft på 28 elever i folkeskoleloven og der skal være rigtig gode pædagogiske argumenter for en dispensation og det synes jeg ikke, der er i dette tilfælde,” siger Kim Drejer Nielsen, som selv sidder i skolebestyrelsen på Islev Skole.
Lokalpolitikerne har modtaget flere henvendelser fra forældre, der ønsker at klasserne deles op og på avisens Facebookside kalder Ditte Plesner Poulsen, der er mor til en elev i 2. klasse på skolen, sagen for sørgelig.
”Den ene klasse har kæmpet med store problemer fra start af og nu tænker man at de selv samme børn vil kunne klare et klassemiljø med 29 elever,” skriver hun blandt andet.
I ansøgningen til Rødovre Kommune skriver Islev Skole blandt andet, at skolen godt ved, at en klassedeling nok kommer på tale på et tidspunkt og at planlægningsarbejdet med delingen er i gang, men at en deling på nuværende tidspunkt vil have store økonomiske konsekvenser, da skolen i forvejen har et merforbrug i 2019.
Presset økonomi vægter dog ikke højt hos Kim Drejer Nielsen.
”At skolen har en anstrengt økonomi er ikke grund nok til en dispensation,” siger han.*
Udvalgsformand Flemming Lunde Østergaard Hansen (S) er helt enig i, at presset økonomi på Islev Skole ikke er grund nok til en dispensation.
”At vi udskød sagen skyldes at vi ville have klarhed over om der kan sikres et ordentligt undervisningsmiljø med holddeling og to-lærerordning og samtidig at få klarhed over om der er flere elever på vej til klasserne eller omvendt om der er elever på vej væk, for det vil skabe en helt ny situation. Der er jo ingen grund til at oprette en ny klasse, hvis de skal lægges sammen igen om kort tid,” siger udvalgsformanden.
Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til sagen igen den 12. november.Kommentarer
Top