Renovering af Roskildevej på vej mod ny udsættelse
roskildevej_002_211215_BP.jpg

Roskildevej

Det videre arbejde med at trafiksanere Roskildevej bliver sandsynligvis ikke til noget i 2019 Foto: Arkiv
trafik Der er alligevel ikke økonomi til at trafiksanere Roskildevej i denne omgang. Efter planen skulle 2. og 3. etape af renoveringen føres ud i livet i år, men nu foreslås planerne udskudt til 2021.

Det planlagte ansigtsløft af Roskildevej går ikke helt som planlagt. Rødovre Kommune har planer om at gøre den store indfaldsvej til København mere trafiksikker og med et ændret vejforløb og en hastighedsnedsættelse fra
60 km/t til 50 km/t er det kommunens intention, at Roskildevej bliver et sikrere sted at færdes for bilister, cyklister og gående. Renoveringen af Damhustorvet udgjorde 1. etape og oprindeligt var det planen at næste etape, fra torvet mod Veronikavej, skulle føres ud i livet i 2018. Den plan blev senere udskudt til i år, som en direkte konsekvens af forsinkelserne med arbejdet på Damhustorvet og nu bliver arbejdet med det videre forløb måske først en realitet i 2021. Det fortæller formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Jan Kongebro (S).
”Hvis vi prioriterer renoveringen på Roskildevej, vil vi komme ud med et underskud på budgettet på 20 millioner kroner. Vi skal fremlægge et budget i balance og derfor må vi prioritere,” fortæller Kongebro om de økonomiske omprioriteringer.
Rødovre Kommune har estimeret, at der skal afsættes i alt 87 millioner kroner til at omdanne Roskildevej i fem etaper og selvom Jan Kongebro, i første omgang, skyder projektet til hjørnespark, kan de kommende budgetforhandlinger ændre på kommunens prioriteringer.
”Renoveringen bliver en del af budgetforhandlingerne, hvor alt er til forhandling. Jeg så meget gerne arbejdet med trafiksanering på Roskildevej foretaget, men for mig er børn og ældre vigtigere end asfalt på en vej,” siger han.

Kommentarer
Top