Nu får børn og unge indflydelse
kulturnatten-6.jpg
Den 30. september holder nyt Børne- og Ungepanel deres første møde i TechX på Egegårdsvej. Foto: Arkiv
GODT NYT TIL UDSATTE BØRN Nu er tiden endelig kommet til at give børn og unge direkte indflydelse. Børne- og ungepanel kaldes det nye forum, hvor unge og yngre med gode idéer særligt til og for udsatte børn og unge skal have nyt liv, men også ben at gå på.
Fakta

Hvis man er interesseret i at deltage i Børne- og ungepanelet eller har spørgsmål til panelet, kan man kontakte Kristine (på Social- og sundhedsforvaltningen) på telefon 30 76 73 36.

En mulighed for indflydelse! Så kort og kontant, men alligevel stort og favnende, lyder tilbuddet til byens børn og unge.
Rødovre skal nemlig have et panel for børn og unge, der kan komme med idéer til, hvordan indsatserne for udsatte børn og unge bedst udvikles i Rødovre.
Deltagerne i panelet må gerne selv have erfaringer og viden, som kan hjælpe andre unge, der står i vanskelige situationer i deres liv.
“Jeg håber, børne- og ungepanelet kan give de unge en stærk stemme, når vi i Rødovre fremover udvikler vores indsatser til udsatte unge,” siger viceborgmester Britt Jensen (S).
Selvom tanken ikke er ny, var det først i foråret, at Rødovre Kommune gik aktivt ind i arbejdet med at etablere et børne- og ungepanel, der skal have hjælp til at være bæredygtigt i mange år fremover.
Nu er panelet ved at være en realitet.

Børne- og ungepanel klar til at arbejde
Da tanken først forlod idéernes skrivebord, inviterede kommunen i juni måned børn og unge til at fortælle, hvordan et børne- og ungepanel i deres optik skal se ud.
En tilbagemelding fra deltagerne på workshoppen var blandt andet, at det er vigtigt at tage ud, hvor de unge er og fortælle om panelet og dets muligheder. Derfor har der i august og september været arrangeret møder de steder, hvor de unge møder kommunen i dag.
“Det er forventningen, at denne tætte dialog
både vil give mere input til panelets udformning, men ikke mindst vil være med til at få samlet den gruppe børn og unge, som skal udgøre panelet,” fortæller Britt Jensen.Første møde er snart
Det første møde i børne- og ungepanelet afholdes i TechX´s lokaler på Egegårdsvej 41 mandag den 30. september fra klokken 18 til 20.30.
Her vil der være oplæg fra andre unge med erfaring fra råds- og panel-arbejde.
Men den første opgave er allerede skitseret.
“Første opgave er at pege på indsatser for udsatte børn og unge i Rødovre,” afslører Britt Jensen, der har haft en kæmpe finger med i at give panelet den bedst mulige start.
Når panelet mødes første gang, vil der derfor også være mulighed for at komme med input til, hvordan midlerne fra ‘indsamlingen til Britt Jensens 25-års jubilæum i kommunalbestyrelsen’ bedst muligt kan være med til at gøre en forskel for andre børn og unge i Rødovre.
“Jeg og komitéen bag de indsamlede midler i forbindelse med mit jubilæum ønsker, at brugen af de indsamlede midler sker via inddragelse af dem det hele handler om (børn og unge i Rødovre, red.),” siger hun og tilføjer:
“Og derfor ønsker vi, at et kommende børne- og ungepanel i Rødovre høres om, hvilke indsatser, der skal støttes, så målgruppen netop inddrages direkte i, hvilke initiativer pengene kommer til gode.”

Får penge til god start
Her i avisen satte vi, sammen med Britt Jensen, der også er formand for Social- og Sundhedsudvalget, dengang fokus på udsatte børn og unge og opfordrede alle til at støtte indsamlingen.
Der blev ialt indsamlet mere end 36.000 kroner i forbindelse med indsamlingen.
De indsamlede midler er placeret hos Rødovre Udsatteråd, som har ansvaret for midlerne, indtil de kan uddeles til udsatte børn og unge i Rødovre.
“Jeg forventer, vi kan uddele midlerne fra indsamlingen senere på året,” siger Britt Jensen og tilføjer:
“Jeg glæder mig meget til at høre, hvad børn og unge i panelet anbefaler.”

Kommentarer
Top