Mindeord om Svend Erik Pedersen
Svend-Erik-Pedersen-2.-viceborgmester.jpg
Rødovres tidligere 2. viceborgmester og mangeårige formand for Teknik- og Miljøudvalget, SF'eren Svend Erik Pedersen, er død. Foto: Rødovre Kommune
mindeord Det er med stor sorg, at jeg har modtaget meddelelsen om, at det tidligere mangeårige medlem af Kommunalbestyrelsen for Socialistisk Folkeparti, Svend Erik Pedersen, er gået bort.

Svend Erik Pedersen har ydet en stor indsats for Rødovre Kommune, og vi har meget at takke ham for.
Svend Erik Pedersen blev første gang valgt til Kommunalbestyrelsen i 1994, og med undtagelse af en enkelt valgperiode var han medlem til og med 2017, hvor han trak sig tilbage fra kommunalbestyrelsesarbejdet. Han fortsatte i anden række og lod nye kræfter komme til. Herefter fortsatte han sit store engagement i lokalsamfundet, bl.a. som formand for det åbne værksted Vandværket.

Kunne altid regne med hans ord
Svend Erik var ikke til spin- og signalpolitik, og det var ikke higen efter store overskrifter i aviserne, der trak. Han var optaget af selve sagen, og hvordan han sammen med Kommunalbestyrelsen kunne lave de bedste løsninger til gavn for borgerne, med fokus på sagens substans.
Han nød gennem alle årene stor respekt i Kommunalbestyrelsen. Det skyldes ikke mindst hans store faglighed på det tekniske område, og at han var et meget ordentligt menneske. Som repræsentanter fra forskellige partier har Svend Erik og jeg forhandlet om kommunens budget mange gange. Man kunne altid regne med hans ord, og han tog ansvar, også når det var svære økonomiske beslutninger. Forhandlingerne er altid foregået i en god stemning med gensidig respekt.

Vi har meget at takke for
Svend Erik Pedersen var uddannet ingeniør, og det har Rødovre nydt godt af. Han var i 16 år formand for Teknik- og Miljøudvalget. Han var altid godt inde i detaljerne i de komplicerede sager – uanset om det handlede om miljø, klimatilpasning og LAR-løsninger eller sikre skoleveje.
Svend Erik var fra Jylland – det var ingen, der talte med ham i tvivl om. Han er et godt eksempel på, hvor stor værdi det kan give et lokalsamfund, at der kommer nogen til udefra. Svend Erik brugte gennem årene mange timer på at gøre Rødovre til et bedre sted at bo.
Han repræsenterede Rødovre Kommune i en lang række bestyrelser og udvalg. Han gjorde det ikke for personlig vinding, og han søgte ikke rampelyset. Vi har meget at takke Svend Erik Pedersen for – han gjorde en forskel.
Mine tanker går til Svend Erik Pedersens hustru Birgit, hans børn og børnebørn, samt øvrige familie.
Æret være Svend Erik Pedersen minde.