Ingen hjælp til fattige børn og unge som vil dyrke idræt
Idraet_Faelleskab_Roedovre.jpg
DGI og DIF mener, det vil have stor betydning for fattige børn og unge, hvis de kommer ud i idræts- livets fællesskab. Foto: Brian Poulsen / arkiv
Udsatte børn og unge Der er planer om en håndsrækning til fattige børn og unge i Rødovre, så de kan få råd til at gå til idræt, men Rødovre er i dag ikke en af de 58 kommuner i Danmark, der tilbyder den hjælp.
For nylig kunne DGI og DIF melde ud, at 58 kommuner i landet tilbyder  hjælp til at betale kontingent for udsatte borgere, der ikke selv kan betale for idrætsdeltagelsen. 
En ny undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut viser, at 37 kommuner tilbyder et såkaldt ‘Fritidspas’, mens yderligere 21 kommuner har lignende tiltag.
Men hvordan står det egentlig til i Rødovre Kommune?
 
Ingen penge direkte til fattige børn og unge
Kultur- og Fritidschef i Rødovre Kommune, Henning Elmelund oplyser, at man yder en særlig støtte til udsatte borgere til idræt på følgende områder:
• Vi er med i en Fælles-
kommunal idrætshandicappulje. Kommunen indbetaler 50 øre pr. borger til puljen, som har været med til at støtte en række projekter i Rødovre.
ROG, IFEL og floorball har blandt andet modtaget tilskud fra puljen.
• I vores nye folkeoplysningspolitik skal vi blandt andet arbejde med at udsatte børn og unge får en håndsrækning til at deltage i foreningslivet, hvis forskellige økonomiske eller praktiske barrierer står i vejen
• På det sociale område ydes der støtte til borgere med Type 2 Diabetes forløb – gratis træning to gange/ugen i Vestbadet samt til motionsuvante – gratis træning med vejleder en gang om ugen i Rødovrehallen.
“Kultur- og Fritidsområdet har for nogle måneder side holdt en konference med kollegerne fra Social- og sundhedsforvaltningen om ‘Kultur som sundhedsfremme’. Inden året er omme forventer jeg, at vi har startet mindst ét projekt op,” siger Henning Elmelund. Han fortsætter:
“Afslutningsvis kan jeg oplyse, at den kommende kulturaftale for 2020-2023 blandt andet kommer til at indeholde ‘Et bedre liv med kultur’. En af målsætningerne kommer blandt andet til at handle om psykisk sårbare unge.”
“Så… de kommende år vil der blive iværksat endnu flere tiltag til støtte for udsatte borgere til idræt,” siger Henning Elmelund.
Det er altså med som for  Rødovre Kommune, at fattige børn og unge, skal have en håndsrækning, men det sker altså ikke i dag.
 
Idrætsorganisationer presser på 
Undersøgelsen kommer i forlængelse af, at den nye regering i deres forståelsespapir har skrevet ind, at den ønsker at ‘kortlægge og afvikle bureaukratiske byrder for det frivillige foreningsliv og udbrede fritidspas til udsatte og børn og unge, så flere får mulighed for at deltage i foreningslivet’. 
Det glæder DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF), der i ‘Bevæg dig for livet’ arbejder for at gøre Danmark til verdens mest aktive nation.
”I idrætten vil vi gerne give alle børn og unge muligheden for at være med i foreningernes fællesskaber. Desværre spiller familiernes sociale og økonomiske baggrund en alt for stor rolle for børn og unges deltagelse i et aktivt fritidsliv, med negativ effekt på sundhed og trivsel. Støtteordninger er ofte puljefinansierede, så det bliver svært at sikre den kontinuitet, som målgruppen i den grad har brug for. Derfor er vi rigtig glade for, at den nye regering har fokus på at styrke indsatsen for socialt udsatte familier i idrættens positive fællesskaber,” siger Charlotte Bach Thomassen, formand i DGI.
I Bevæg dig for livet er der foreløbig indgået aftaler med 19 kommuner, der forpligter sig til at 
gøre flere borgere idræts- og foreningsaktive på tværs af forvaltninger.
Kommentarer
Top