Velkommen i skole
skolestart-CB564807.jpg

©PHOTOPQR/LE REPUBLICAIN LORRAIN/PELAEZ Julio ; Pont a Mousson le 02/09/2004 RENTREE SCOLAIRE 2004

I denne uge begynder undervisningen igen på kommunens skoler. Foto: Arkiv
skolestart I denne uge begynder undervisningen igen på kommunens skoler. Det er altid en spændende tid. Naturligvis først og fremmest for de børn, som har den allerførste skoledag. Men også for de mere garvede elever, som skal tilbage til deres kammerater, lærere og pædagoger.

Og mon ikke også der er et forældrepar eller to, som har set med forventning frem til den første skoledag. Dygtige medarbejdere har også set frem til første skoledag. Også selvom klokken for medarbejderne ringede ind en uge tidligere end for eleverne.

 

Det er gode skoler, som venter eleverne. De fysiske rammer er blevet forbedret gennem de seneste år. Dette arbejde fortsætter på fuldt tryk. Og legepladserne på alle skolerne er blevet set efter i sømmene. Og hvor der har været behov for reparationer eller nye legeredskaber bliver de sat op.

 

De fysiske rammer skal understøtte elevernes faglighed og trivsel. Også her har skolerne heldigvis meget at byde på. Fagligheden er gennem de seneste år blevet løftet på skolerne. Eleverne præsterer forholdsvis godt i afgangsprøverne. Og læseprøver og nationale test viser generelt fremgang. Trivslen arbejder skolerne seriøst med, og der er fokus på bekæmpelse af mobning.

 

I flere år har vi satset på brug af teknologi på vores skoler. Det betyder, at alle klasselokaler i dag har såkaldte Smartboards, og at alle elever fra 4. – 10. klasse har deres egen computer til skolebrug. Desuden har vi klassesæt til de yngste elever. Vi er det seneste år gået skridtet videre. Vi har indført et nyt fag, Teknologi og Innovation, som skal gøre vores elever i stand til at anvende teknologi, forholde sig kritisk til teknologi og lære hvordan kreativ brug af teknologi kan skabe værdi. Samtidig har vi oprettet et teknologisk eksperimentarium, Tek X, hvor eleverne kan stifte bekendtskab med 3 D-printere, virtual reality, robotteknologi, droner, programmering og meget mere. En studietur til udlandet for 8. klasserne er også i støbeskeen. Vores satsning på teknologi og innovation er banebrydende i Danmark.

Elever med særlige behov
I det kommende skoleår vil vi styrke vores tilbud til elever med særlige behov. Der vil blive oprettet to nye centre på henholdsvis Tinderhøj Skole og Valhøj Skole. Samtidig vil indsatsen overfor ordblinde elever blive forankret på Nyager Skole. Målet med at samle elever og medarbejdere på færre skoler er bl.a. at skabe mere bæredygtige faglige miljøer, hvor der i endnu højere grad kan tages afsæt i den enkelte elevs faglige-, personlige og sociale udgangspunkt, i stedet for i elevens diagnose.

I Rødovre Kommune er vi i den gunstige situation, at antallet af børn og unge er stigende. Det betyder flere elever på de enkelte skoler, hvilket i mange tilfælde er en fordel. Det bliver fx lettere at opnå ønsket om fuld linjefagsdækning af undervisningen, der kan laves stærkere fagteam, og samtidig vil der være bedre mulighed for holddannelse, linjeopdeling, tilbudsfag og valgfag. Økonomisk er større skoler en klar gevinst, da der er nogle faste udgifter uanset elevtal, og tyngden af disse faste udgifter bliver lavere ved stigende elevtal. I de kommende år vil vi have stor fokus på Valhøj Skole, som vil vokse markant. Og her er det afgørende, at vi kan bibeholde skolens gode indsats, bl.a. som idrætsprofilskole, og elevernes trivsel og læring, samtidig med at skolen vokser.

Jeg håber, at det kommende skoleår bliver et godt et af slagsen. Det gælder for både elever, medarbejdere og forældre.

Kommentarer
Top