Islev Torv – man har lov til at blive klogere
islev-torv_003_270616.jpg

Blomsterkasser på Islev Torv

Det Konservaitive Folkeparti vil nu forsøge at finde politisk opbakning til igen at gøre Islev Torv bilfri. Foto: Arkiv
læserbrev Hen over sommeren har man i denne avis og på de sociale medier, kunnet følge debatten om Islev Torv.

Skal det fortsat være muligt at køre i bil over torvet – eller skal det lukkes for biler?
Kommunen siger nej – de fleste borgere siger ja!
Beslutningen om at åbne op for biler på torvet er en del af beslutningen om ‘ID-linjen’ langs Islevbrovej.
Jeg bor selv i Islev og benytter torvet næsten dagligt. Idéen om at lade
ID-linjens karakteristiske fortov og cykelsti binde det nordlige Islev sammen, fra volden til det nye boligområde Islev Have og videre til den kommende Letbanestation, Rødovre Nord, synes jeg, rigtigt godt om. Især beplantningen langs ID-linjen og åbningen af området ind til Islev Skole giver området et løft.
Men mange af torvets brugere giver udtryk for, at de, på grund af bilerne, ikke længere føler sig trygge ved at færdes på torvet. Det gælder mange af områdets ældre borgere, men også forældre, som ikke længere tør lade deres børn lege på torvet. Det må kommunen da lytte til!
Jeg forstår deres bekymring. Et butikstorv, hvor brugeren konstant skal
have opmærksomheden rettet mod, om der kommer biler dur ikke. At nogle af bilisterne så vælger at passere torvet i alt for høj fart og nogen sågar mod ensretningen, gør naturligvis utrygheden større.
Den konservative gruppe i kommunalbestyrelsen stemte oprindeligt for planen om ID-linjen. Herunder en åbning af Islev Torv for biler. Det står vi ved.
ID-linjen er vi stadig glade for. Men vi har lyttet til de mange borgere, som ønsker, at det skal være slut med biler på torvet. Man har lov til at blive klogere.
Vi forsøgte allerede for et år siden at vinde gehør for sagen politisk. Det lykkedes desværre ikke. Men Det Konservative Folkeparti i Rødovre vil fortsat arbejde for at Islev Torv lukkes for biler – også selv om vi lige nu står meget alene med ønsket.
Den gode idé, som vi mener ID-linjen er, vil ikke lide skade af, at bilerne skal køre nord eller syd om Islev Torv. Tværtimod. Når der ikke længere skal være plads til bilerne på torvet, så bliver der plads til andet. Det kunne eksempelvis være, at de handlende kunne lave torvedage, at der bliver plads til et par borde ud for bageren, så man kunne sætte sig og få en kop kaffe og en kage, at klubber og foreninger kan lave udstillinger og opvisninger eller, at der kan blive plads til legeredskaber, som børnene kan hygge sig med, mens mor og far klarer indkøbene.

Kommentarer
Top