Husforsikring og ejerskifteforsikring
ejerskifte-og-husforsikring.jpg

an underwater view in the flooding interior. 3d concept

SPONSORERET INDHOLD Bør man tegne husforsikring og ejerskifteforsikring i samme selskab?

Der kan være rabatter at hente ved, at samle sine forsikringer men netop for ejerskifte- og husforsikringer er der en sejlivet skrøne. Den går på de tilfælde, hvor køber opdager en mangel på boligen, og indsender en skadesanmeldelse på ejerskifteforsikringen, hvor selskabet vil pege på husforsikringen for dækning, såfremt husforsikringen er tegnet i et andet selskab. Skrønen er, at man bør tegne husforsikring og ejerskifteforsikring i samme selskab, ofr, at undgå at blive kastebold mellem 2 selskaber.

Der var noget om det før 2012, hvor forsikringsselskabet skulle løfte bevisbyrden for, at skaden ikke var sket, men efter 2012 er det forsikringstagers ansvar at løfte bevisbyrden for, at skaden er sket. Lidt teknisk ender det med, at det faktisk er en fordel at have husforsikring i et andet selskab end ejerskifteforsikring. Det betyder nemlig, at man som boligejer med en skade i boligen kan foretage hele 2 skadesanmeldelser på skaden, og få 2 vurderinger af om skaden er dækket. I de tilfælde hvor både ejerskifte- og husforsikring dækker, vil det som udgangspunkt være husforsikringen der tager dækningen, og ellers vil de to selskaber klare den indbyrdes.Man skal i hvert ikke holde sig tilbage med at modtage tilbud fra flere selskaber på kun ejerskifteforsikring, og der ingen grund til at gå efter at samle forsikringerne, medmindre der er gode rabatter at hente.

Fordele ved at have opdelte forsikringer

Ved at have opdelt sine forsikringer kan man også opnå den effekt, at forsikringsselskaberne vil gå efter at udbedre skadens egentlige årsag, og ikke blot søge at dække den med symptom behandling via dækningen på den for selskabet billigste forsikring. Hvis du har samlet forsikringerne, kan selskabet gå efter at dække en skade ved at undgå at adressere en byggeteknisk fejlkonstruktion, og i stedet ex skifte enkelte dele, eller lave andre ”lappeløsninger”.  Ofte vil det være husforsikringen der gentane gange skal udbedre samme skade som skyldtes en ulovlig bygningskonstruktion, og som ejerskifteforsikring rettelig bør dække. Et sådant forhold vil i højere grad blive opdaget og afdækket ved at have 2 selskaber involveret.

Med 2 selskaber der potentielt kan dække, for man som sagt også 2 skud i bøssen til at få dækket skaden.

Anbefalinger

Som boligejer kan man derfor roligt afsøge markedet for de bedste vilkår for den enkelte forsikring, uden at skulle føle sig presset til at samle forsikringerne. Man bør sikre at de forsikringsselskaber man ønsker at modtage tilbud fra er omfattet af Garantifonden, så man er sikret i tilfælde af selskabet skulle gå konkurs. Det var hvad der skete for 26.000 boligejere i 2018, da Husejernes Forsikring gik konkurs, og kun ved et politisk indgreb blev de mange boligejere sikret – mod forventning.

 

Kommentarer
Top