Bibliotek kan blive medborgerhus
49H2571.jpg
Omdannelsen fra bibliotek til medborgerhus sker ikke på baggrund af lave besøgstal. Cirka 40.000 gæster besøger hvert år biblioteket, som blandt andet er flittigt brugt af områdets børnehaver. Foto: Michael Paldan
godt besøgt I Rødovre Kommunes budgetforslag for 2020 ligger forvaltningen og borgmester Erik Nielsen (S) op til en omdannelse af Islev Bibliotek ’Trekanten’. Det klassiske bibliotek skal i stedet fungere som medborgerhus. SeniorRådet er skeptisk.

I en spareøvelse ligger borgmester Erik Nielsen, sammen med forvaltningen, op til, at biblioteksfilialen ’Trekanten’ skal omdannes til et medborgerhus.
Ifølge budgetforslaget vil et medborgerhus være langt billigere i drift og spare kommunen 700.000 kroner årligt i 2021, 2022 og 2023.
“I budgettet for 2020 er der en lang række forslag, der effektiviserer kommunens drift. De forslag er til forhandling, men vi skal ud og finde penge og her er ’Trekanten’ måske en mulighed. Jeg tror, det vigtigste er, at vi har et godt og velfungerende hovedbibliotek og vi skal nu diskutere, om vi kan anvende bygningen i Islev til et andet formål, som kan være et medborgerhus,” siger Erik Nielsen om forslaget, som Kommunalbestyrelsen skal diskutere senere på efteråret, når budgetforhandlingerne går i gang.
Dem valgte Rødovre Kommune tidligere på måneden at udskyde, som en konsekvens af Folketingsvalget og den efterfølgende regeringsdannelse.
”Vi skal have en effektiv drift, men vi er udfordret af, at vi ikke kender indtægtssiden. Vi kender udgifterne og af hensyn til den samlede bundlinje er vi nødt til at effektivisere,” siger borgmesteren.

SeniorRådet: En forringelse
Forslaget om at lukke biblioteket falder ikke i god jord hos SeniorRådet, der i et høringssvar gør det klart, at de mener, at forslaget går ud over borgerne i Islev.
”Biblioteksfilialen Trekanten skal omdannes til et medborgerhus. Det betyder igen en forringelse for borgerne i den nordlige del af kommunen. Der bor mange ældre borgere, som er glade for at kunne benytte biblioteket på Trekantsgrunden frem for at tage til hovedbiblioteket,” skriver SeniorRådet i høringssvaret.
Hos Enhedslisten mener 2. viceborgmester Peter Mikkelsen, at et medborgerhus i Islev vil gøre mere gavn for fællesskabet end det nuværende bibliotek.
”Jeg tror, at vi med god effekt kan have andre aktiviteter i bygningen på trekantsgrunden end i dag. Rødovre har en størrelse, hvor der ikke er langt til rådhuspladsen, hvor hovedbiblioteket ligger, så jeg ser det ikke som en stor forringelse,” siger Peter Mikkelsen.
I den konservative gruppe ser gruppeformand Kim Drejer Nielsen også positivt på tanken om et medborgerhus.
”Det vigtigste er, at der kommer liv i Islev, så jeg vil bestemt ikke afvise idéen, men vi skal selvfølgelig blive enige om rammerne for et medborgerhus,” siger Kim Drejer Nielsen.
Forslaget om omdannelsen af biblioteket i Islev er en del af budgetkataloget for 2020, som Kommunalbestyrelsen skal drøfte til oktober.Kommentarer
Top