SeniorRådet bliver markant mindre
seniorraadet_2018_001_220218_BP.jpg
Ændringen i antallet af medlemmer i Seniorrådet træder i kraft i marts 2022. Billedet viser SeniorRådet, som det så ud efter valget i 2018. Foto: Brian Poulsen
fra 15 til ni I dag består SeniorRådet af 15 borgere over 60 år, men når rådet skal have nye medlemmer i 2022, skal der kun vælges ni. ”På den måde bliver rådet mere operationelt,” lyder det fra borgmester Erik Nielsen.

Det nye seniorråd er dårligt nok trukket i arbejdstøjet i foråret 2018, før den nyvalgte formand blev kuppet og to andre medlemmer nedlagde deres hverv og trak sig.
Om sidste års ballade har haft indflydelse på beslutningen om at reducere kraftigt i antallet af medlemmer for den kommende valgperiode, vil borgmester Erik Nielsen (S) ikke kommentere direkte på, men han er ikke i tvivl om, at byens seniorråd vil fungere bedre i en slankere udgave med færre valgte medlemmer. Helt konkret har Kommunalbestyrelsen besluttet, at rådet kun skal bestå af ni borgere fra næste valgperiode mod de 15 medlemmer, som rådet består af i dag.
”Erfaringer fra otte omegnskommuner viser, at antallet af medlemmer i de enkelte kommuners seniorråd er, at fem kommuner har syv medlemmer, de øvrige tre havde mellem otte og 11 medlemmer. Derfor er det nok rigtigt set, at rådet fungerer bedre med færre medlemmer. Et råd med 15 medlemmer er et levn fra fortiden,” siger Erik Nielsen om beslutningen. Med ændringen ønsker Rødovre Kommune at sikre optimale muligheder for at SeniorRådet internt og eksternt kan arbejde for de bedste forhold for ældre i Rødovre.
”Der har været for meget politik i SeniorRådet og meningen er ikke, at vi skal have en senior-kommunalbestyrelse,” siger Erik Nielsen.
Lokal Nyt har forsøgt at få en kommentar fra SeniorRådets formand Anne Bonde Christiansen og næstformand Ulla Spang- toft, men det har ikke været muligt.

Må ikke stemme til KB-valg
Der har i årevis været et ønske om at slå valghandlingen til SeniorRådet sammen med kommunalvalget og i foråret fremsatte Enhedslisten et politisk forslag om, at valget til Seniorrådet sker samtidig med valget til Kommunalbestyrelsen. Enhedslisten fik opbakning til forslaget fra SF og Konservative, men det blev stemt ned af løsgængeren Claus Gisselmann, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. For Erik Nielsen er sagen helt klar.
”Det er vigtigt, vi sikrer, at der ikke sker en sammenblanding mellem de to valghandlinger, da valget til SeniorRådet ikke er et politisk valg. SeniorRådet skal være bredt funderet og derfor skal vi helt undgå partipolitisk indblanding, hvilket kunne ske ved at lægge de to valg samtidig,” siger borgmesteren.Enhedslistens 2. viceborgmester, Peter Mikkelsen, ser ikke samme faresignaler som borgmester Erik Nielsen og ærgrer sig over, at de to valg også fremover skal afvikles på to forskel-
lige datoer.
”Uanset hvilken dato man vælger, er der jo fare for partipolitisk indblanding. En indblanding som jeg i øvrigt slet ikke tror på. Erfaringerne viser, at interessen for SeniorRådet skærpes ved at lade de to valg ske samtidig og jeg tror også, at rådet vil få større legitimitet ved at flere deltager i valghandlingen,” siger han.   Kommentarer
Top