Nu udskiftes faldefærdig bro
bro-damhussoen.jpg
Du kommer til at skulle bruge en midlertidig bro, hvis du i løbet af sommeren skal til Damhussøen her for enden af Elvergårdsvej. Foto: Brian Poulsen
SORTEBRO RENOVERES Den binder Rødovres sammen med København, men har i årevis været rådden og farlig. I dag fredag begyndte Københavns Kommune endelig at udskifte Sortebro over Harrestrup Å.

Det tager fire måneder at udskifte en gammel historisk bro over Harrestrup Å på bygrænsen mellem København og Rødovre.
Den 28. juni begyndte Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltnings arbejde med at udskifte Sortebro, der går over Harrestrup Å ved Damhussøen, men den nye bredere bro forventes først klar til brug den 31. oktober 2019.
“Arbejdet med anlæggelsen af den ny bro udføres i 2 etaper. Fra den 28. juni til den 20. juli omlægger Energinet et større el-kabel, der går igennem den nuværende bro. I den forbindelse etableres der en midlertidig bro ved siden af den gamle bro, hvor fodgængere og kørestolsbrugere kan passere,” oplyser Københavns Kommune.

Kun midlertidigt
Cyklister skal i den periode af sikkerhedsmæssige hensyn benytte en midlertidig anlagt cykelsti over Damhusengen, da der ikke er plads til både fodgængere og cyklister på stykket der leder op til broen.
Den anden etape ligger fra den 26. august til den 30. oktober. Her monterer Københavns kommunes Teknik- og Miljøforvaltning den nye stålbro.
I perioden mellem de to etaper og under den 2. etape, kan både fodgængere, kørestolsbrugere og cyklister benytte den midlertidige bro.Kommentarer
Top