Letbanen tænker i sikkerhed
Rødovre-Nord.jpg

MERE SIKKERHED: Sådan kommer der til at se ud fra stationen i Rødovre Nord, som nu vil blive anlagt under et helt nyt fokus på arbejdssikkerhed. Illustration

MERE SIKKERHED: Sådan kommer der til at se ud fra stationen i Rødovre Nord, som nu vil blive anlagt under et helt nyt fokus på arbejdssikkerhed. Illustration
Letbanen Alle medarbejdere på Hovedstadens Letbane skal gemme, et omfattende sikkerhedsprogram for sikre et trygt og sikkert arbejdsmiljø uden ulykker.

Antallet af arbejdsulykker på de store statslige anlægsbyggerier er trods mange års indsats stadig for stort.
Derfor har parterne bag letbanen besluttet at sætte nye standarder for sikkerhed med et omfattende uddannelsesprogram for allemedarbejdere på projektet.
For at forebygge og mindske antallet af skader under byggeriet af den kommende letbane har selskabets ejere derfor godkendt en strategi, der har til formål at skabe en sikkerhedskultur på letbaneprojektet, som er helt grundlæggende anderledes end normen i byggebranchen.
”Hovedstadens Letbane har en særlig forpligtelse til at være blandt frontløberne,
når det gælder sikkerhed i bygge-og anlægsbranchen. Derfor er det vigtigt at skabe et arbejdsmiljø, hvor sikkerhed er tungt forankret i ledelsen og hos de enkelte medarbejdere,” siger borgmester Erik Nielsen (A) fra Rødovre Kommune.
Sammen med ti andre kommuner og Region Hovedstaden har Erik Nielsen, der har en faglig baggrund som smed, tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsenant hentet inspiration i gasbranchen, som har formået at skabe markante resultater på området.
Flere aktører i denne branche håber nu, at det kan skabe tilsvarende ændringer i bygge-og anlægsbranchen

Ny uddannelse
Et af de centrale omdrejningspunkter vliver et uddannelsesforløb kaldet Safety Academy, som samtlige medarbejderei selskabet skal deltage i.
Safety Academy består af en række obligatoriske kurser, hvoraf nogle er målrettet alle medarbejdere, mens andre er målrettet ledere i byggeorganisationen.
Safety Academy indeholder blandt andet en introduktion til selskabets sikkerhedskultur, udvikling af konkrete færdigheder til sikkerhedsarbejdet på byggepladserne samt en omfattende lederuddannelse, der har fokus på, at sikkerhed bliver en del af det at lede og ikke et ”påhæng” til ledelse.
Hos entreprenørvirksomheden CG Jensen, der står for letbanebyggeriet i Rødovre, ser man positivt på sikkerhedsarbejdet på letbaneprojektet.
”I CG Jensen passer vi på hinanden. Når alle parter går sammen – fra bygherre til entreprenør – har vi de bedste forudsætninger for at skabe et godt og sikkert ar-
bejdsmiljø. Det glæder vi os til at være med til at løfte – ikke mindst på så vigtigt et anlægsprojekt som Hovedstadens Letban,” udtaler Susanne Bruun, der er arbejdsmiljøchef hos CG Jensen A/S.3F bakker også op
Ifølge Thomas Overgaard, der er formand for 3F Vestegnen, er det netop en vedholdende indsats og uddannelse af medarbejderne, der skal til for at sikre en arbejdsplads uden ulykker.
”Selvom virksomheder og organisationer arbejder hårdt på at nedbringe antallet af arbejdsulykker, sker der desværre fortsat alt for mange ulykker på de danske byggepladser. På letbaneprojektet kommer mange forskellige entreprenører til at arbejde sammen på kryds og tværs, og derfor er det helt afgørende, at bygherre, arbejdsgivere og medarbejdere går sammen for at skabe en fælles stærk sikkerhedskultur på tværs,”
siger Thomas Overgaard

Alle skal tage ansvar
For Rødovre er det vigtigt, at entreprenørerne dokumenterer deres sikkerhedsarbejde.
“Sikkerhed har højeste prioritet i alt, hvad vi gør og bygger. Derfor er det vigtigt, at alle parter tager ansvar og tænker sikkerhed som en naturlig del af arbejdet, hvis ambitionen om nul arbejdsulykker skal lykkes,” understreger Erik Nielsen

Kommentarer
Top