Islev skal være Rødovres sunde forbillede
britt-jensen_027_150119_BP.jpg
Islev er et helt oplagt valg, da der er et stærkt sammenhold og mange aktive borgere, som kan gå foran og vise vejen for resten af Rødovre," fortæller Briit Jensen omkring valget af Islev. Foto: Arkiv
sund hverdag For en gangs skyld er løsningerne ikke skitseret på forhånd, når Rødovre Kommune sammen med vigtige samarbejdspartnere tager temperaturen på folkesundheden i Islev med pilotprojektet 'Vores Sunde Hverdag.'

Hvordan står det egentlig til med sundheden i Islev. Altså både den psykiske og fysiske? Det skal et nyt projekt, som Kommunalbestyrelsen netop har godkendt, undersøge.
Et fokusområde i sundhedshandleplanen for 2019-2020 er nemlig projektet ‘Vores Sunde Hverdag’. Projektet er en del af et større kommunalt sundhedsfremmeprojekt, som Region Hovedstadens Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Steno Diabetes Center Copenhagen og Aalborg Universitet står bag. Målet er at udvikle en model, der fremmer borgenes sundhed og trivsel. Udover Rødovre deltager tre andre kommuner i projektet.
Og hvis du tror, at Islev er valgt tilfældigt, så taer du fejl. I ’Vores Sunde Hverdag’ bliver der nemlig sat fokus på både det sociale og fysisk aktive hverdagsliv. Det vil være indsatser om mental sundhed, trivsel, ensomhed, sociale fællesskaber og bevægelse og Islev er udvalgt som lokalområde, da forskere har vurderet, at der her er god grobund for at sikre effektive og bæredygtige indsatser.
I Islev er der en stærk fællesskabsånd i lokalområdet, som giver et godt grundlag for borgere, foreninger, erhvervslivet, de kommunale institutioner og forskere om at arbejde sammen om sundhed.
”Islev er et helt oplagt valg, da der er et stærkt sammenhold og mange aktive borgere, som kan gå foran og vise vejen for resten af Rødovre. Der sker mange spændende ting i Islev, og lokalområdet er en vigtig frontløber i forhold til at udvikle Rødovres samlede sundhedsindsats. Vi er spændte på at høre, hvad Islevborgerne ser af muligheder på et så afgørende område som sundhed,” siger Britt Jensen, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Løsninger i fællesskab
Projektet hænger sammen med kommunens visioner i udviklingsprojektet ’Sammen om Rødovre’, da man vil afklare behov og udfordringer gennem interviews i lokalområdet. Derefter bliver de nye lokale løsninger skabt i fællesskab, fortæller Mette Aadahl, der er seniorforsker ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Region Hovedstaden og en del af forskergruppen i ’Vores Sunde Hverdag’:
”De konkrete indsatser er ikke defineret på forhånd, men bliver udviklet undervejs i et samskabende forløb sammen med lokale og kommunale kræfter. ’Vores Sunde Hverdag’ skal bidrage til at skabe positive og målbare forandringer i borgernes sundhed, trivsel og livskvalitet. Målet er at fremme borgernes motivation og handlekraft til at træffe sunde valg i hverdagen, og holde fast i dem, på trods af hverdagslivets mange gøremål og udfordringer,” siger Mette Aadahl.

Workshop om ulighed
Der vil også blive igangsat en ny sundhedsindsats for Rødovre som helhed. Første skridt er en workshop i efteråret, hvor foreninger, interesseorganisationer, kulturinstitutioner, virksomheder og kommunale institutioner bliver inviteret til at udvikle konkrete indsatser i forhold til det sociale og fysisk aktive hverdagsliv.
”Målet med projektet er, at det vil medvirke til at mindske uligheden i sundhed, som vi desværre stadig er udfordret af i Rødovre. Vi glæder os til at til at se, hvordan projektet kan gøre en forskel,” siger Britt Jensen.

Fakta

Projekt ’Vores Sunde Hverdag’

Et sundhedsfremme- og samskabelsesprojekt med fokus på sundhed og trivsel for borgerne gennem samarbejde på tværs af kommunen og med inddragelse af borgere og andre aktører.

Rødovre Kommune samarbejder om projektet med Region Hovedstadens Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Steno Diabetes Center Copenhagen og Aalborg Universitet. Trygfonden og Helsefonden støtter projektet.

Udover Rødovre Kommune deltager tre andre kommuner i projektet, hvor målet er at udvikle en model, kommunerne kan bruge i arbejdet med at fremme borgernes sundhed og trivsel.
Projektet er startet i 2018 og løber frem til 2022.