Rødovres pædagoger mangler tid
graffiti-bybjerget_017_210319_BP.jpg

Der var god stemning og sjove sange, da demonstrationen for flere voksne i institutionerne bølgede gennem Rødovre i april.

Der var god stemning og sjove sange, da demonstrationen for flere voksne i institutionerne bølgede gennem Rødovre i april.
Minimumsnomeringer Trods en økonomisk indsprøjtning på tre millioner kroner om året, kan to ud af tre pædagoger ikke drage den omsorg om børnene, de synes er nødvendig.
Fakta

Tal fra vilkårsundersøgelsen / Rødovre
79% af pædagoger har inden for den sidste uge oplevet, at de var for få medarbejdere i forhold til arbejdsopgaverne – fortrinsvis på grund af utilstrækkelig normering og manglende vikardækning.
66% af pædagogerne kan ikke drage tilstrækkelig omsorg for børnene på grund af personalemangel.
74% af pædagogerne oplever, at de ikke kan give støtte til sårbare og udsatte børn på grund af personalemangel.
64% af pædagogerne var i perioder på en tilfældig dag alene med den samlede børnegruppe.

Tre ud af fire pædagoger i Rødovre oplever, at de ikke kan give støtte til sårbare og udsatte børn på grund af personalemangel.
Det viser BUPLs store vilkårsundersøgelse, som stiller skarpt på tid til omsorg, tid til at arbejde med børnene i mindre gruppe og tid til sårbare og udsatte børn.
Undersøgelsen er den hidtil største kortlægning af pædagogers vilkår i daginstitutionerne, og den cementerer ret klart, at der mangler tid til børnene – på alle fronter.
I Rødovre Kommune oplever flere end 6 ud af 10 pædagoger, at de ikke kan give den nødvendige omsorg for børnene og at de i perioder på en tilfældig dag er alene med den samlede børnegruppe. 3 ud af 4 oplever, at de ikke kan give støtte til sårbare og udsatte børn og unge på grund af personalemangel
”Vi har sagt det mange gange. Og vi siger det igen, for det går ud over både børn og pædagoger. Børnene får ikke det nærvær og den omsorg, de har behov for og pædagoger oplever en presset hverdag, der har betydning for det psykiske arbejdsmiljø og måske ligefrem for nogle resulterer i arbejdsrelateret stress,” siger Michael Egelund, formand i BUPL Storkøbenhavn.
Undersøgelsen viser også, at næsten 8 ud af 10 af pædagogerne i Rødovre Kommune indenfor den sidste uge har oplevet, at de var for få medarbejdere ift arbejdsopgaver.
”Det er alarmerende, når så mange pædagoger oplever, at de med deres pædagogfaglige baggrund ikke kan nå deres arbejdsopgaver og drage den nødvendige omsorg for børnene. Et forhold som også forældrene er blevet meget opmærksomme på, og som udløste landsdækkende forældredemonstrationer i april måned med krav om minimumsnormeringer,” siger Michael Egelund.

Har fået flere millioner
Den politisk ansvarlige for området, forklarer, at Rødovre Kommune har tilført området ekstra midler. 
“Vi har brugt de ekstra 3 mio. kr. årligt på ekstra medarbejdere. Det mener jeg, er den rigtige prioritering. Der er dog ingen tvivl om, at vi sagtens kan bruge flere penge til ekstra medarbejdere. Jeg håber derfor, at de mange løfter på børneområdet i den netop overstået valgkamp betyder yderligere ressourcer til flere medarbejdere i vores dagtilbud. Det vil være til gavn for børnene,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen.
Til trods for tilførslen af midler de seneste år peger pædagogerne dog på, at der har været et særligt pres på institutionerne på grund af høje børnetal. Noget der ikke bliver mindre med udvidelser og opførelse af nye institutioner.
“De seneste år har vi i Rødovre også mærket pres på specialområdet med inklusion af flere sårbare og udsatte børn og unge,” konkluderer BUPL i undersøgelsen.Holder øje med tallene
“Som politikere orienterer vi os i de undersøgelser der vedrører vores område. Det gælder naturligvis også BUPLs vilkårsundersøgelse. Som politiker er det vigtigt at få inspiration til, hvordan vi kan gøre det bedre på fx dagtilbudsområdet. Men vi er naturligvis ikke blinde over for, at en organisation som BUPL kan have et helt bestemt sigte med at lancere en undersøgelse midt i en valgkamp,” svarer Flemming Lunde Østergaard Hansen med henvisning til, at undersøgelsen blev offentliggjort lige op til valgdagen.

Men må 64 procent af pædagogerne godt være alene med en samlet gruppe?
“Udgangspunktet skal naturligvis være, at der er mere end en voksen omkring børnene i løbet af dagen. Og det er der da også normering til. Svaret på det stillede spørgsmål fra BUPL, er dog for mig vanskeligt at tolke. Eksempelvis, hvor lang tid har de pædagoger, der har svaret bekræftende på spørgsmålet, været alene med børnene? Har de pågældende pædagoger oplevet det som et problem? Og hvor stor er en samlet børnegruppe? Uanset hvad, vil vi også fremover have politisk fokus på at undgå alene tid i vores vuggestuer og børnehaver.”

Kommentarer
Top