Rødovre Skole vil blomstre
A1962-kopier.jpg
ormand for skoleudvalget forsikrer, at Rødovre Skole fortsat vil blomstre efter udvidelsen. Foto: Arkiv
debat I sidste uges avis kunne jeg læse, at Rødovre Skole er på vej til at blive ødelagt. Begrundelsen skulle åbenbart være, at der i den kommende tid kommer flere elever på skolen. Påstanden om skolens ødelæggelse er absurd og heldigvis vil Rødovre Skole også blomstre fremover.

Det er korrekt, at der kommer flere elever til Rødovre Skole. Det nuværende elevtal vil stige med godt 100 elever de kommende år, hvorefter elevtallet forventes at falde igen. Det stigende elevtal betyder et behov for flere klasselokaler. Derfor er Kommunalbestyrelsen på vej til at beslutte, at der skal bruges 13 millioner kroner til en ny bygning ved Rødovre Skoles indskolingsafdeling. Bygningen vil rumme fire klasseværelser, fællesarealer med mulighed for gruppearbejde og toiletfaciliteter.
I umiddelbar nærhed af bygningen vil der være mulighed for udeundervisning og gruppearbejde, når vejret tillader det. Der vil også komme flere cykelstativer. Desuden vil der blive set på legearealerne ved indskolingen.
Læserbrevet fra Kasper Pihl Møller (KPM), hvor skolens ødelæggelse bliver postuleret, er desværre fuld af misvisende fejl. Eksempelvis udvides skolen ikke med et ekstra spor, dvs. fra tre til fire spor. Skolen vil på nogle klassetrin have tre spor, på nogle fire og på andre klassetrin i en periode kun to.
Efter sommerferien i år vil der være tre børnehaveklasser med forventet henholdsvis 22, 22 og 23 elever i hver klasse. Forslaget om en ny bygning kommer ikke fra borgmesteren, som KPM påstår. Det er i stedet en styregruppe med deltagelse af fagfolk fra teknisk forvaltning og skoleafdelingen, og hvor Rødovre Skole har været repræsenteret med ledelsen, SFO-leder, arbejdsmiljørepræsentant og en forældrerepræsentant fra skolebestyrelsen, der er kommet med forslaget.

Intet kommer gratis
I læserbrevet påstås det ligeledes, at det skulle glæde borgmester Erik Nielsens regnskabsafdeling, at man har udbygget byen voldsomt, uden at det koster på kommunens budgetter. Der er nu flere led mellem borgmesteren og regnskabsafdelingen, og regnskabsmedarbejderne kan umuligt glæde sig over, at de flere borgere ikke koster penge.
Det gør de naturligvis (på sigt giver nye borgere heldigvis også indtægter til kommunen).
Bare i den tid, jeg har været formand for Børne- og Skoleudvalget, har jeg været med til at indvie Børneinstitutionen Skibet, Børneinstitutionen Regnbuen, Børnehuset Græshoppen, Børnehuset Islemark og Børnehuset Espelunden. Og ingen af de mange dagtilbud har vi fået gratis.
Tværtimod har vi brugt et trecifret millionbeløb på nybygningerne og udvidelser af eksisterende institutioner. I de kommende år vil vi fortsætte med at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet. Også på skoleområdet er vi nu gået i gang. Først på Rødovre Skole og dernæst på Valhøj Skole. I de kommende år vil vi skulle bruge op mod 200 millioner kroner på udvidelser af vores skoler.Gevinst ved stor skole
For Rødovre Skole er det ikke nogen ulempe med flere elever. Der er plads til eleverne. Skolen har gode fysiske rammer, herunder en stor sportshal, der sammen med en traditionel gymnastiksal, giver gode muligheder for fysisk udfoldelse, diverse arrangementer og afholdelse af prøver og eksaminer. Samtidig er der store udearealer med flere legepladser, boldbaner m.v. på skolen.
Det faglige niveau kan få glæde af flere elever og dermed flere lærere og pædagoger. Det bliver eksempelvis lettere at opnå ønsket om fuld linjefagsdækning af undervisningen, der kan laves stærkere fagteam og samtidig vil der være bedre mulighed for holddannelse, linjeopdeling, tilbudsfag og valgfag.
Økonomisk er en lidt større skole en klar gevinst, da der er nogle faste udgifter uanset elevtal og tyngden af disse faste udgifter bliver lavere ved stigende elevtal. En stor del af landets kommuner misunder Rødovre for vores stigende befolkningstal. Og misunder, at vi kan udvikle vores skoler og dagtilbud, i stedet for at skulle afvikle og skære ned. Også Rødovre Skole får, som nævnt, gavn af kommunens gunstige udvikling.
Der er alle muligheder for at gøre en god skole endnu bedre.

Det er her de fire nye klasseværelser med tilhørende toiletter og fællesarealer vil blive opført på Rødovre Skole. Formand for skoleudvalget forsikrer, at Rødovre Skole fortsat vil blomstre efter udvidelsen. Foto: Rødovre Kommune

Kommentarer
Top