Borgmester Erik Nielsen ” Jeg synes vi er klar til at tage imod vores nye borgere”
FIR-prisuddeling_2019_006_220619_BP.jpg
Borgmester Erik Nielsen bød velkommen til 404 gæster, til Foreningslederfest nummer 25 i rækken. Foto: Brian Poulsen
Foreningslederfest 2019 Rødovre Kommune er i vækst og står overfor nogle spændende udbygningsplaner. Indbyggertallet er stigende og det bliver rigtig spændende at følge byudviklingen. En udvikling, som foreningslivet vil blive berørt af på en eller anden måde, siger Borgmester Erik Nielsen.

Borgmester Erik Nielsen bød på vegne af Kommunalbestyrelsen, velkommen til 404 fremmødte gæster, til den årlige foreningslederfest, som blev afholdt i Rødovrehallen.

Borgmesteren rettede en tak til e mange frivillige og ulønnede foreningsledere, trænere og instruktører for deres indsats i de respektive foreninger i Rødovre.
79 seniormestre blev lykønsket for deres flotte resultater ved danske-, nordiske-, europæiske- og verdensmesterskaber og der blev uddelt priser til Årets idrætsleder, Årets Idrætsudøver og spejderleder.

Foreningslederfesten er en god tradition
Vores foreningslederfest er en god tradition, som i år bliver afholdt for 25 gang og jeg glæder mig hvert år til at være sammen med jer.
Det er vigtigt, at vi fejrer vores resultater og succeser, hvilket er lige præcis det, vi gør til foreningslederfesten.
Foreningslivet kan noget særligt og sådan har det altid været. Foreningslivet er med til at binde vores kommune sammen. Vi skal derfor sørge for, at vores foreninger har nogle gode rammer at udfolde sig i.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange frivillige og engagerede foreningsledere, der er i vores foreninger. Jeres frivillige arbejde er uvurderligt, uden jeres aktive deltagelse ville vi ikke kunne nå så mange flotte resultater.
Jeres frivillige arbejde er guld værd. I er med til at skabe fællesskaber, venskaber og ikke mindst oplevelser for livet. Det er derfor vigtigt, at vi understøtter og anerkender jeres arbejde. En stor tak til jer.
Udover at I er aktive i jeres foreninger, så er det fantastisk at opleve, at mange af jer også har overskud til at deltage i vores kommunale arrangementer som:

  • Sjov lørdag
  • Fritid for dig
  • Sommerferieaktiviteter og
  • Rødovredagen, som i år afholdes den 7. september for 4. gang

Formålet med Rødovredagen er, at styrke og hylde lokalsamfundet, fællesskabet og frivilligheden i Rødovre.
Vi ønsker, at Rødovre skal være en by, hvor borgerne er en aktiv del af det lokale samfund og hvor livet leves i alle dets facetter.
I år har vi inviteret Carsten Werge, som vil sikre, at vi i bedste ”Højlunds Forsamlingshus” stil, vil tage ”foreningstemperaturen” i Rødovre.
Rødovre Kommune er en aktiv kommune. Der sker rigtig meget, det være sig kulturelle som fritidsmæssige aktiviteter. Vi har et meget højt aktivitetsniveau.

Rødovre Kommune i vækst
Rødovre Kommune er i vækst og står overfor nogle spændende udbygningsplaner. Indbyggertallet er stigende og det bliver rigtigt spændende at følge byudviklingen. En udvikling som foreningslivet vil blive berørt af på en eller anden måde.
Vores indbyggertal er nu kommet et godt stykke over 40.000 indbyggere. Jeg synes, at vi er klar til at tage imod vores nye borgere. Vi har et mangfoldigt foreningsliv med dygtige ledere og vi har nogle gode faciliteter på mange af de områder, en kommune beskæftiger sig med.
Vi er en kommune med plads til alle, når vi siger sammen om Rødovre, så mener vi sammen om Rødovre.

Folkeoplysningen
For at sikre en fælles retning for, hvordan vi forener mange gode kræfter og ressourcer, for at styrke og videreudvikle de folkeoplysende tilbud, har vi netop fået vedtaget en folkeoplysningspolitik, som skal vise vejen de kommende fire år. Det er en politik, som er blevet til i et tæt samarbejde med foreningslivet og ikke mindst vores Folkeoplysningsudvalg.
Politikken beskriver ambitionsniveauet, rammevilkårene og det brede samarbejde inden for folkeoplysningen.
Der er valgt fire indsatser i politikken:

  • Flere borgere deltager aktivt
  • Foreningernes ressourcer bliver styrket. Vi vil til budget 2020 se på økonomien til folkeoplysningen
  • Faciliteter understøtter aktivitet og mange brugere
  • Samarbejde bredt for at styrke folkeoplysningen

Vi bliver flere og flere medlemmer i vores foreninger. Vi har meget fokus på at styrke samarbejdet til foreningslivet. Det er vigtigt, at vi i det daglige har et tæt samarbejde og at vi sammen sikrer de bedst mulige rammer og vilkår. Med en fælles indsats kan vi skabe endnu bedre resultater.
På Folkeoplysningsområdet har udvalget haft endnu et travlt år med flere temadrøftelser og fokus på at udarbejde en ny folkeoplysningspolitik.

Team Rødovre
Uddeling af støtte til eliteidrætten og talentudvikling har nu fundet sted i fem år. Det er en stor succes, og på de fem år Team Rødovre har eksisteret, er der uddelt omkring 4 millioner kroner i støtte til eliteidrætten og talentudvikling. En støtte, som har været med til at gøre en forskel.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke medlemmerne af Team Rødovre for deres støtte til ordningen – tak for et virkelig godt samarbejde.

FIR
Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre for det gode samarbejde.
Vi har mange fælles interesser og I er en god medspiller til, at vi i fællesskab kan videreudvikle vores faciliteter og støtten til foreningslivet.

Borgmesteren sluttede sin tale af med ønsket om nogle hyggelige timer sammen med god mad, prisuddelinger, fejring af mestre, sang og underholdning.