Sporten savner anlæg
skaterhockeybane-rullehockey_005_090616.jpg

DEMOKTRATISK LABORATORIUM: Skaterklubberne drømmer om at få tag over hovedet. Det vil kunne tiltrække mange af de nye naboer fra IrmaByen og gøre det muligt at løfte det sportslige og sociale arbejde hele året i stedet for at være afhængig af vejret. Foto: Brian Poulsen

Harry Arnholtz , til venstre, her sammen med Carsten Olesen, har været skaterhockeyens repræsentant i kampen for en overdækning på skaterhockeybanen på Korsdalsvej. Den er nu projekteret til 2020. Foto: Ian Nielsen / arkiv
sport Indbyggertallet stiger i Rødovre, mens idrættens faciliteter er stagneret. Men har lokalpolitikerne ret i, at der ikke skal flere penge til idrætten?
Idrætsforeningernes ønsker

RH, styrketræningslokale
Rødovre Tennisklub, ventilationsanlæg
Rødovre Tenniskl., indendørs tennis- og padelanlæg
RS Volley, indendørs beach-volley anlæg
RS Volley, styrketræningslokale
RFC, klublokale
RSIK, bygning til fysisk træning
RAC, klubhus
RAC, udvidelse af låger til/fra stadion
Avarta, ny kunstgræsbane, træterrasse foran café,
forbedringer på kunsten, skraldespande i Espelunden
B77, kunstgræs ved Valhøj Skole, kunstgræs m/Lys i ”firkanten" og udbygning af klubhus
ROG, mobile tribuner
ROG, udbygning af Rødovrehallen
Rødovre Petanqueklub, 10 indendørs baner i multihal
Gå-Lunt-Løb, lys på populært stisystem
RSIK, ishal 3
I 2020 er der projekteret en overdækning på skaterhockeybanen på Korsdalsvej
I 2021 er projekteret ombygning af tennisanlægget

Vi skruer først tiden tilbage til den 12. juni 2017:
”Vi skal være kendt for vores attraktive og velfungerende faciliteter,” sagde borgmesteren foran cirka 1000 tilhører til foreningslederfesten i Rødovrehallen.
 
To år sendere, maj 2019:
Lokalpolitikerne er udfordret med det stigende indbyggertal og helt naturligt er kommunens ældre samt børn
prioriteret først i form af flere plejehjemspladser, institutioner og udvidelse af folkeskolerne.
Til det sidste kommunalvalg lagde ingen politikere skjul på, at de overhovedet ikke ville give så meget som en krone til idrætten i den kommende valgperiode, altså den som vi er halvvejs i.
Og måske har lokalpolitikerne ret, når de henviser til, at der rent faktisk gives mange penge til idrætten, når der sammenlignet med de sammenlignelige kommuner omkring os.
Måske har de ikke?
For er det en målestok i sig selv at sammenligne sig med kommuner, som også giver for lidt til idrætten? 
For fakta er, at Rødovre er Danmarks mest usunde kommune. Her i Rødovre ryger flest, her i Rødovre drikker flest og her i Rødovre er der færrest som dyrker motion.
Det er fakta, at idræt skaber et bedre helbred, et stærkt socialt  netværk og for de unge er det med til at danne dem i fællesskabets ånd.
 
Alle danser med
Men i en moderne politikers ånd er besparelser på service blevet en kæphest. Selv de venstreorienterede partier i Rødovre danser med, når servicebesparelsernes vise synges af især det førende parti, Socialdemokratiet, men også af de borgerlige partier.
Og så ser de ellers ud til at være fuldstændig ligeglade med DIFs sunde målsætninger om, at 50% af landets befolkning skal være idrætsaktive.
Ikke fordi det er et mål i sig selv, men fordi det rent faktisk er godt for Danmark og danskerne.
Men den må foreninger altså selv klare med de samme penge, som dengang der var 37.000 borgere i Rødovre og mange faciliteter allerede var i forfald.
I dag er der endnu flere facilitetter i forfald og der er kommet flere indbyggere til. Kære lokalpolitikere, det hænger altså ikke sammen.
På valgmødet i 2017 sagde alle partierne i Rødovre, at de ikke ville tildele flere penge til idrætten. Mødet var reelt spild af tid for de fremmødte.
 
Idrætten vil samarbejde
Da jeg for nylig var til repræsentantskabsmøde hos FIR, blev jeg noget forbløffet.
For første gang i de 30 år, jeg har dækket sport i Rødovre, hørte jeg flere foreninger tale samarbejde, tænke på tværs og en idrætsleder sagde oven i købet: “…at så må vi hjælpe andre i at få før os, bare vi kommer på den politiske dagsorden og får gang i halbyggerier, renoveringer eller ombygninger til gavn for os alle.”
Rødovre Håndboldklub har i mange år gået forrest i kampen for fælles målsætninger. Det lød som om, at flere er med på det statement.
Blandt andet foreslog en idrætsleder, at FIR opretter en arbejdsgruppe, der kan se på fælles projekter og belyse, hvor stort pres der faktuelt er på foreningerne.
 
Divergerende reaktioner fra FIR
Mens formand for FIR, Poul Lundberg Andreasen, opfordrede til mere dialog og fællesskab, så var kasserer Jan Quaade mere afvisende i sin retorik og det var i den grad forbløffende med to så forskellige tilgange fra samme bestyrelse, der er nedsat for at samle idrætten i Rødovre.
Formand for Rødovre Tennisklub og FIR, Poul Lundberg Andreasen, ønsker dialog blandt idrætsklubberne, så de kan samarbejde om bedre idrætsfaciliteter.

I beretningen sagde formand Poul Lundberg Andreasen blandt andet:
Ønskelisten for 2019 er opdateret. Ønskerne omfatter nu 25 små og store projekter til skønmæssigt 90-100 millioner kroner. Projekterne kan inddeles i tre grupper:
• 2 renoveringsprojekter på anlægslisten til 2021, cirka 10 millioner kroner.
• 16 mindre projekter til cirka 5 millioner kroner
• 7 større projekter til cirka 80 millioner kroner
Det lysner for en dialog om anlægssiden, selvom kommunalbestyrelsen virker til at være tilfreds med at renovere eksisterende nedslidte anlæg.
Kommentarer
Top