Ministerium afviser tand-hjælp til Rødovre
Alle_Har_Ret_Til_Et_Smil_Rødovre_Udsatteråd_050518_IN-1-of-3.jpg

IKKE MERE HJÆLP: Der var brede smil, da vi sammen med Udsatterådet hjalp borgere til en tur i tandlægestolen. Foto: BP

IKKE MERE HJÆLP: Der var brede smil, da vi sammen med Udsatterådet hjalp borgere til en tur i tandlægestolen. Foto: BP
Sundhed Står det til udsatterådet, bør politikerne love de udsatte mere at smile af efter valget. Rødovre Kommune har netop fået afslag på at gennemføre ordning, der skal forbedre udsattes tandhygienje.

Rødovre Kommune var indstillet på at give udsatte Rødovreborgere mulighed for at komme i tandlægestolen men fik nej fra Sundheds- og Ældreministeriet.
Det fremgår af det seneste møde i Social- og Sundhedsudvalget.
Her lyder begrundelsen, at der i dag ikke er særskilt hjemmel i sundhedslovgivningen til at igangsætte tandplejetilbud målrettet socialt udsatte.
Samtidig oplyser man, at regeringen forventer at fremlægge forslag til en ny model for voksentandplejen i løbet af 2019.
Det ærgrer formanden for Udsatterådet, Lars Ahlstrand, der sidste år gennemførte en stor kampagne sammen med Rødovre Lokal Nyt, hvor vi hjalp udsatte til en gratis tur i tandlægestolen.
Han håber derfor, at vælgerne lokalt vil bruge valget til at presse politikerne på Christiansborg.
“Nu står vi lige i en valgkamp, og jeg håber, at flere politiske partier bakker op om forslaget til, at udsatte kan få ordnet deres tænder,” siger Lars Ahlstrand, formand for Udsatterådet i Rødovre.
“Vores erfaringer fra kampagnen ‘Alle har ret til et smil’, som vi lavede sammen med Rødovre Lokal Nyt viste helt klart, at der er behov for hjælp til de mest udsatte borgere.Det går ud over helbredet både fysisk og psykisk,og mulighederne for job og uddannelse nedsættes væsentligt, når man ikke tør åbne sin mund. Og som een sagde til mig; Hvem vil kysse een som mig – ingen!’, så det går også ud over kærlighedslivet,” siger Lars Ahlstrand
Da kommunalpolitikerne ikke selv kan bestemme om de vil give udsatte adgang til tandbehandling er det nu op til folketingskandidaterne at få gjort noget ved sagen.
“Og det kan bare ikke gå stærkt nok,” mener Lars Ahlstrand.
“Jo flere partier som bakker op des bedre bliver mulighederne for en effektiv tandbehandling for det er nemlig ikke lappeløsninger, vi har brug for,” siger han.

Ikke muligt lige nu
Desværre giver Lovgivningen giver ikke umiddelbart kommunerne mulighed for at tilbyde tandpleje til den ønskede gruppe.
Der er allerede gennemført ganske mange projekter, der understøtter det faktum, at de svageste og mest udsatte borgere har gavn af, at kommunen tilbyder dem tandpleje. Lovgivningen er dog fortsat ikke blevet ændret.
Derfor har tandplejen har derfor i februar 2019 skrevet til Sundheds- og Ældreministeriet og forespurgt om muligheden for at etablere et kommunalt tilbud om tandpleje til udsatte borgere.
Den 26. marts 2019 fremsendte Sundheds- og Ældreministeriet et svar.
Af svaret fremgår det, at der i dag ikke er en særskilt hjemmel i sundhedslovgivningen til at igangsætte tandplejetilbud målrettet socialt udsatte.
Ligeledes nævner ministeriet, at beskæftigelseslovgivningen kan tages i anvendelse, men den mulighed anvendes allerede af Social- og Sundhedsforvaltningen i dag.Ny model er på vej
Til slut svarer ministeriet, at regeringen i starten af 2018 har igangsat et arbejde med henblik på at opstille nye rammer for voksentandplejen, herunder i forhold til modeller, som kan understøtte større social lighed i tandsundhed. Regeringen forventer at fremlægge forslag til en ny model for voksentandplejen i løbet af 2019.
Forvaltningen anbefaler derfor, at denne nye model afventes, hvorefter det bør vurderes, hvilke muligheder, der herefter åbnes op for med henblik på at foretage yderligere indsatser for at forbedre tandsundheden for kommunens udsatte borgere. ”

Vi er meget skuffede
På rådhuset deler viceborgmester, Peter Mikkelsen (Ø) Udsatterådets ærgrelse.
“Umiddelbart er jeg skuffet, for der er intet nyt i svaret fra Sundheds- og Ældreministeriet. Det er kendt stof. Jeg havde forventet, at der blev udarbejdet en ansøgning, der ville kunne gå igennem ministeriets nåleøje, sikre en bevilling, så Rødovre Kommune også kunne yde en særlig omsorgstandpleje for udsatte borgere,” siger Peter Mikkelsen (Ø).
“Det har flere gange været fremme, at det første møde, der begynder med et smil, betyder ufatteligt meget for selvtilliden i fremtidige relationer med venner, kærester eller på arbejdsmarkedet,” fortsætter Peter Mikkelsen.

Han kalder det ærgerligt, at Rødovre Kommune må stoppe her og vente på, at ministeriet bliver færdige med deres lovforslag.
“Vi har tillid til at forvaltningen har gjort, hvad de kunne, vendt hver en sten, og kan så ikke andet end opfordre til fortsat at yde den støtte der er mulig under de givne rammer. Der er behov for, at der er nogen, som støtter- og følger den udsatte borger til tandlægen. Vejen til tandlægen er ikke altid lige nem, især ikke, hvis der er gået mange år siden sidste besøg,” udtaler Peter Mikkelsen.
Enhedslisten mener, at det allerbedste ville være hvis tandlægebesøg blev betalt over sygesikringen, men det er ikke kommunalpolitik.
“Det er landspolitik, så husk at stemme,” slutter Peter Mikkelsen.

Kommentarer
Top