Mere hjælp til kronisk syge i Rødovre
sundhedscenteret_04_101013_BP.jpg

2. division øst: Avarta - Vanløse 6. oktober 2013

Arrangementet afholdes i samarbejde med Rødovre Sundhedscenter, som har forløb til borgere med kroniske sygdomme som for eksempel KOL, type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdomme. Foto: Arkiv
temaaften Det knager i leddene i Rødovre, hvor 6.300 har slidgigt. Ny temaaften om kronisk sygdom og psykologiske reaktioner hjælper dem og andre kronikere.
Fakta

Borgere med en kronisk sygdom
6.300 borgere har slidgigt
2.100 borgere med KOL
1.900 borgere med diabetes
1.500 borgere med hjertesygdom
900 borgere har tre eller flere kroniske sygdomme

Kilde: Sundhedsprofilen

Et stigende antal mennesker lever med en kronisk sygdom som diabetes, KOL, gigt eller hjertesygdom. Når sygdom bliver en del af dagligdagen, kan det have både små og store konsekvenser.
Ens livsvilkår kan med ét eller gradvist blive ændret. Både for en selv, men så sandelig også for ens pårørende. Kronisk sygdom handler ikke kun om de fysiske skavanker, men også om psyken.
Når sygdom gør en til patient, kan man opleve at blive sårbar. Hvordan den enkelte reagerer, er meget individuelt.

Udfordrer psyken
I perioder, hvor sygdommen fylder rigtig meget måske på grund af fysiske gener, er det naturligt, at det mentale overskud bliver udfordret. Symptomer som angst, depression, stress og bekymringer er almindelige psykiske reaktioner. Hvis man over længere tid ignorerer psykiske symptomer, kan man blive fanget i uhensigtsmæssige tankemønstre, som kan være svære at håndtere.
”På denne temaaften vil vi gerne sætte fokus på, at man selv kan være med til at styre sine tanker og bekymringer i forbindelse med kronisk sygdom, hvad enten man er hjertesyg eller lever med kroniske smerter som følge af for eksempel gigt. Vi vil gerne give en introduktion til, hvad der sker mentalt og hvad man kan gøre for at tackle de udfordringer, man kan møde,” forklarer Lone Dellgren, som er forløbskoordinator i Rødovre Kommune.
Hun er også en af de drivende kræfter bag arrangementet, som hun anbefaler til alle, der har en kronisk sygdom inde på livet.
Aftenen er bygget op om oplægget ’Kronisk sygdom og psykologiske reaktioner’ forestået af Hjerteforeningens psykolog, Diana June Pedersen.
Temaaftenen finder sted mandag den 13. maj fra klokken 18.30 til 20.45 i Rødovre Sundhedscenter på Egegårdsvej.
Det er gratis at deltage, men man skal melde sig til på rk.dk/sundhedscenter eller på telefon 3637 8190. På aftenen vil
både Diabetesforeningen, Hjerteforeningen og Lungeforeningen være repræsenteret.Kommentarer
Top