Bæredygtig kommunikation roser Rødovredagens fokus
Roedovredagen_080918_IN-43-of-55.jpg
Kommunikatør i bæredygtighed giver Rødovre Kommune gode råd med på vejen til Rødovredagen. Foto: Arkiv/Ian Nielsen
GOde råd: Hele verden kommer til Rødovre, når vores lille by mødes på Rådhuspladsen og fejrer Rødovredagen i lyset af bæredygtighed og Verdensmål, men skal det gøres ordentligt, skal kommunen være skarp på både proces og inddragelse, mener specialist i bæredygtighed og samskabelse.

Vi lytter til, hvad foreningerne kommer med og der er plads til alle, for det handler om mangfoldighed, men vi har tænkt os, at dagen skal tage udgangspunkt i FNs Verdensmål og i bæredygtighed,” sagde Rødovres
Kultur- og Fritidschef, Henning Elmelund, da han forleden afslørede temaet for den kommende Rødovredag.
For Rødovre Kommune er det afgørende, at foreningerne spiller ind, da man har et ønske om at udvikle byen sammen med borgerne og der er Rødovredagen en afgørende ting.
”Foreningernes bidrag er en forudsætning for, at det kan blive et godt arrangement. Rødovredagen har udviklet sig fra år til år og vores foreningsliv deltager mere og mere. Det er frivilligheden, vi har fat i og derfor er vi ikke færdige med programlægningen endnu,” sagde Henning Elmelund til Lokal Nyt.
“Og det er et rigtig godt første skridt,” mener Lasse Alfastsen fra Bæredygtig Kommunikation.
Som bæredygtig kommunikationsrådgiver hjælper han formålsdrevne organisationer med at identificere og fortælle inspirerende historier på en effektiv og engagerende måde med udgangspunkt i FN’s Verdensmål som ramme, sprog og løftestang.
Når man som kommune skal udvikle en stærk grøn profil, som Rødovredagens nye tema åbner op for, mener han, det er afgørende at skabe medejerskab og engagement bredt i kommunen. Det kræver nemlig, at mange parter involveres.
“En god proces er afgørende og processen skal faciliteres med de (mest) relevante parter,” siger Lasse Alfastsen med henvisning til den idéworkshop, som Rødovre Kommune har inviteret til den 2. maj på Rødovregaard.
Spørgsmålet er nemlig, hvordan man som kommune sikrer de bedste forudsætninger og strikker den bedste proces omkring udviklingen af en ny grøn profil sammen?

Overordnede råd
Lasse Alfastsen mener, det er vigtigt for Rødovre Kommune først at skabe overblik ved at ‘mappe’, hvad den overordnede idé/vision er, hvem nøglepersonerne er og invitér dem til et møde, hvor de overordnede linjer for idéen/visionen drøftes og der sikres medejerskab og energi omkring bordet.
“Frivilligråd og bærende foreninger er væsentlige. I samme ombæring etableres en styre-/projektgruppe med repræsentanter fra både kommune og den frivillige verden og udpeg en uafhængig projektleder, som skal sikre fremdrift og at alle relevante parter bliver inddraget på den rette måde og i rette tid,” foreslår Lasse Alfastsen, der selv har været med til at gennemføre store events i Rødovre sammen med lokalavisen og Kræftens Bekæmpelse.Kan blive til politik
Han roser også kommunen for at have inviteret de frivillige til møde på Rødovregaard frem for på rådhuset.
“Afhold det første stormøde i kommunen på neutral grund, hvor frivillige og foreninger diskuterer de overordnede mål for projektet og afhold herefter undergruppemøder med foreninger, hvor fokus er på forskellige faggrupper inden for det grønne – for eksempel energi, miljø, virksomheder eller noget fjerde,” anbefaler Lasse Alfastsen, der først her mener, at kommunens egne ledere og medarbejdere bør komme med deres input.
“Hvorefter man afholder et nyt stormøde for alle parter, hvor resultaterne fremlægges fra undergruppemøderne, præsentér de overordnede linjer for den endelige vedtagelse og lad deltagerne give konkret
feedback,” siger Lasse Alfastsen, der ser muligheder for, at indsatsen kan udvikle sig til en egentlig politik på området.
“På bagkant af dette kan man måske sammenskrive et endeligt forslag til en politik/dagsorden og man kan vælge at sende politikken til høring hos alle relevante parter og justere politikken på baggrund af høringssvar for derefter at søge om at få det vedtaget.”

Mere begejstring
Bæredygtig Kommunikation er ikke de eneste, der hilser Rødovres nye tema for Rødovredagen velkommen.
Også Ren By Rødovre og Garbage Runs frontfigur, Bodil Fosgaard er begejstret.
“Jeg hilser det velkommen og tænker det var på tide. De kan ikke undslå sig længere ikke at tage stilling til det. Jeg er dog bekymret for udviklingen i byen med hensyn til, hvor og hvad de bæredygtige tiltag og løsninger er. Der bygges som aldrig før og vi får mindre og mindre natur og mere og mere trafik. Jeg savner blandt andet en oversigt over økonomien i de nye bycykler; hvem benytter dem og hvad får Rødovre ud af det. Hvor i er det grønne, hvis ikke vi får bilismen reduceret,” siger Bodil Fosgaard.

Kommentarer
Top