Annonce

Ældre skal bestemme mere selv
IMG_0428.jpg

LANGT LIV: Der var masser af spørgsmål fra salen, da Rødovres nye ældre- og værdighedspolitik blev præsenteret. Foto: Per Dyrby

LANGT LIV: Der var masser af spørgsmål fra salen, da Rødovres nye ældre- og værdighedspolitik blev præsenteret. Foto: Privat Foto: Privat
Politik Selvom byens ældre borgere allerede har fået indflydelse på den nye ældre- og værdighedspolitik, mødte 60 engagerede gæster op for at stille spørgsmål til præsentationen forleden.
Rødovre Kommunes nye ældre- og værdighedspolitik

Visionen for ældreområdet er, at Rødovre er en god kommune at bo i, og et sted hvor alle trygt kan blive ældre. En kommune hvor alle ældre borgere uanset helbredssituation kan leve et godt og værdigt liv.
Det bliver understøttet af fire strategimål, der er afgørende for et godt ældreliv: Et aktivt liv med høj livskvalitet, sundhed hele livet, et trygt og værdigt ældreliv, samt del af et fællesskab.
Strategimålene bliver omsat til konkrete indsatser og aktiviteter, som borgerne kan mærke i dagligdagen.

Det er en god kotume at spørge borgerne inden man vedtager en ny politik, der handler om dem.
I Rødovre gik man forleden skridtet videre og gik i dialog med byens ældre om den nye ældre- og værdighedspolitik. Efter den var blevet vedtaget.
Den nye politik skal sætte rammerne for et trygt og værdigt ældreliv. Politikken er blevet til på baggrund af input fra byens ældre borgere på et stort borgermøde, dialogmøder og i et tæt samarbejde med Seniorrådet.
”I Rødovre Kommune prioriterer vi ældreområdet højt. Rødovres ældrepleje er en af de bedste i Danmark. Det viser sig i dagligdagen i den gode ældrepleje, vi har. Når vi fornyer ældrepolitikken, er det for at understøtte de eksisterende gode indsatser og udvikle dem fremadrettet”, udtaler Britt Jensen om den nye politik, og tilføjer:
”Borgernes værdifulde bidrag betyder, at politikken afspejler borgernes ønsker til, hvad der skal til for at skabe et godt og værdigt ældreliv i Rødovre. Borgernes behov ændrer sig løbende, og vi er parate til at ændre vores indsatser, så de matcher vores nuværende og kommende ældres behov. Derfor besluttede vi sidste år at tilby-de ældre i hjemmeplejen et dagligt bad som en af de første kommuner i landet”.
Politikken er blevet til i tæt samarbejde med Seniorrådet, hvilket glæder formand for rådet Anne Bonde Christi-ansen: ”Vi er glade for at have været med til at skabe en visionær og ambitiøs politik. Det er meget positivt, at de ældre har været med til at forme politikken, så den matcher deres behov og ønsker. Vi ser frem til fortsat at være aktive medspillere, når de flotte visioner skal omsættes til virkelighed og til glæde for borgerne.”

Mere selvbestemmelse til byens mange ældre
Da den nye politik blev præsenteret på et folkemøde, blev det tydeligt, at der er et særligt fokus på værdighed og selvbestemmelse samt velfærdsteknologiske løsninger, der kan være med til at skabe en tryg og værdig tilværelse, hvor de ældre kan bestemme så meget som muligt selv, og ikke er lige så afhængige af hjælp fra andre.
Teknologien skal bruges som et supplement til den nødvendige menneskelige hjælp og støtte fra kommunen. Når man ikke længere kan bo i eget hjem, er det vigtigt, at der venter et værdigt og aktivt ple-jehjemsliv, hvor hverdagen organiseres med særligt blik på sociale tiltag, der kan modvirke ensomhed.
Der var mange spørgsmål fra salen efter, at seniorforsker Carsten Hendriksen havde holdt oplæg om et godt liv i en høj alder.
”Hvis jeg skulle give et råd for en god og sund aldring, så er det motion. Det er aldrig for sent at gå i gang,” sagde han.

Flere positive sider af seniorlivet
Men det var mest om selve politikken, at debatten rasede.
”Politikken er god, men det er afgørende, at den bliver ført ud i livet,” sagde Anne Bonde Christiansen, formand for Seniorrådet.
Bagefter nævnte hun vigtigheden af, at fleksibel hjælp bliver endnu større i fremtiden.
Viceborgmester, Britt Jensen talte om en værdig ældrepleje, vigtigheden af fællesskaber, selvbestemmelse, velfærdsteknologi og ensomhed:
”En værdig ældrepleje står ubetinget øverst her i Rødovre – nu og fremover, så vores ældre medborgere får den nødvendige pleje og omsorg. Vi kan ikke være andet bekendt! At blive ældre og især det at blive rigtig gammel bør være en af vor generations positive sider.”

Kommentarer
Top