Sundhedsreform vil presse kommunerne yderligere – også Rødovre
marianne-christensen.jpg
Udspil til en sundhedsreform er et valgoplæg, siger Marianne Christensen, der håber, det bliver stemt ned.
Debat I regeringens udspil til en sundhedsreform indgår en pulje på 6 mia. kr. fordelt på 6 år.

De fleste pengene går til etablering af sundhedshuse og uddannelse. Gode tiltage. Men hvad så med penge til de mange andre opgaver? Regeringen fastlægger service- og anlægslofter, og regeringen vil fastholde, at den offentlige økonomi kun må vokse med 0,3%, hvilket svarer til en fjerdedel af behovet.

Sundhedsreformen lægger op til betydelige udvidelser af sundhedsopgaverne hos kommuner og lægepraksis. Bl.a. 500.000 færre ambulante besøg på sygehuse og 40.000 færre indlæggelser. I sundhedshusene nævnes opgaver som forebyggelse, kontrol og undersøgelser samt behandling af patienter med KOL, diabetes, hjertekarsygdom, muskel-skeletsygdom, demens samt angst og depression. Der nævnes også opgaver som fødselsforberedelse og sundhedspleje. Hvis Rødovre binder sig til disse sundhedsudgifter, så vil det gå ud over andre områder som f.eks. daginstitutioner, skoler, hjemmehjælp, kollektiv trafik mm.Jeg er vi enig i at der optages flere på sundhedsuddannelserne og at der er behov for flere beskæftigede i sundhedsvæsenet. Det kan sagtens lade sig gøre i den nuværende struktur. Der er dog brug for flere penge til hele sundhedssektoren. Der er et pænt overskud på statsfinanserne, og sammenligner vi Danmark med en række andre lande, så ligger sundhedsudgifterne lavere i Danmark. Det er altså et spørgsmål om prioritering. Udspil til en sundhedsreform er et valgoplæg. Stem det ned!

 

 

Kommentarer
Top