Påskens betydning – også i år 2019
birgitte-leisner.jpg
Sognepræst Birgitte Leisner fortæller om påskens betydning. Foto: Brian Poulsen
påsken står for døren Vi ser de flotte påskeliljer alle vegne, både uden for og inden for.

Påskeliljen har den særlige egenskab, at den ligger stille og roligt og sover og så vokser den sig større og større og springer mere og mere ud og former sig som en stor trompet med en stor udfoldet blomst, en stor gul trompet…
Mange holder også af at synge Grundtvigs salme ”Påskeblomst hvad vil du her”.
Baggrunden for salmen er, at Grundtvig var vant til, at der stod en blomst på hans arbejdsbord, en rose, men en dag, havde hans kone, stillet en anden blomst, en lille undseelig bondeblomst på bordet, hvor Grundtvig var i gang med at tænke på påskens budskab og det gav ham inspiration til at skrive salmen ”Påskeblomst, hvad vil du her”. Bl.a. skriver han flg. i salmen:

Påskeblomst en dråbe stærk
drak jeg af dit gule bæger, og som ved et underværk, den mig hæver, vederkvæger:
hanegal og morgensang, synes mig, af den udsprang, vågnende jeg ser de døde
I en påske-morgenrøde.
Ja, jeg ved, du siger sandt:
Frelseren stod op af døde!
det er hver langfredags pant på en påske-morgenrøde.
Hvad er segl og sværd og skjold
Mod den Herre Kæk og bold?
Avner kun, han vil ånde,
Han som svor od bod for vånde.

Mange føler stor glæde ved at se påskeliljerne og synge med på Grundtvigs salme ved salmesangens brus i kirkerne påskemorgen og ved gudstjenester i øvrigt.
Påskeliljens evne er også blevet udviklet i vores tid, til en skøn lilje, som går fra sove stilstand til at vokse lidt af gangen til en stor trompet. Det er også en god henvisning til Jesu liv, sådan som det siges i trosbekendelsen: ”Korsfæstet, død og begravet, på 3. dag opstanden fra de døde”
For påsken handler om, at Jesus trodser død og al slags mørke og opstår fra de døde.
Det er også skildret f.eks. på et relief i Hendriksholm Kirke, hvor Jesus træder på korset,og åbner døren fra dødens port til livets port, og lader livet sejrer over døden. Det er et budskab som også er væsentligt i 2019, lad håbet spirer og gro. For det levende håb Jesus Kristus er sat ind i vores verden både i liv og død. Det er påskens budskab.
Vi er på vej ind i den stille uge, hvor vi i kirken har fokus på, at Jesus blev et menneske af kød og blod, som krydsede Guds og vores verden, og mærkede menneskelivet på sin egen krop, for han var på en gang både menneske og Guds søn. Derfor er han både med det menneske, som glæder sig og det menneske, som er i dyb sorg.
Da han hænger på korset, har han 7 korsord, hvor han bl.a. siger: ”min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig, og derefter siger han ’” Far, i dine hænder betror jeg min ånd”.

Påskens begivenheder er dramatiske
Det skildres hvert 10. år i byen Oberammergau i Tyskland, hvor mennesker over hele verden tager til byen for at se passionsspillet om Jesu liv, et passionsspil som er en oplevelse for livet. Halvdelen af byen er med, de spiller i orkesteret til spillet, den anden halvdel ca. flere tusinde er med i passionsspillet, og lader bl.a. skægget gro, for at være med i spillet Skuespillerne spiller i friluft, mens publikum sidder under tag, og de enkelte påskedage gennemgåes i forhold til påskens begivenheder, som det er skildret I Bibelen Næste gang passionsspillet finder sted er meget snart, nemlig i år 2020.
Palmesøndag rider Jesus ind i Jerusalem og bliver hyldet af folket, der er ca. 2000 på scenen,som hylder Jesus med palmegrene, både børn og voksne.
Skærtorsdag vasker Jesus disciplenes fødder. Dagen har kirkeårets farve hvid, og skær betyder ren Jesus holder måltidet iflg. gammel testamentlig tradition, med det store påskemåltid, som holdes pga. af udvandringen fra Ægypten. Det er den gamle pagt. Bibelen består både af den gamle og den nye pagt. Skærtorsdag aften da Jesus og disciplene har spist, indleder Jesus den nye pagt dvs. Jesu eget liv, hans død og opstandelse ved at bryde brødet og give vin, med ordene, dette er mit legeme og dette er mit blod. Dette fejres bl.a. i kirkerne skærtorsdag aften ved at holde fælles måltid og gudstjeneste med f.eks. lammesteg.
Den kendte tegneserie-forfatter Peter Madsen, som også har skrevet tegneserien om Menneskesønnen, der beskriver Jesu liv, har bl.a. også skrevet bogen: ” Jerusalem”, der netop bruger påskeliljerne til at henvise til påskens begivenheder, hvor onkel Theo tager Signe med til Jerusalem, for at fortælle påskens begivenheder.
Men det er ikke alle, der kender påskedagenes betydning, så her kommer en kort gennemgang!
Skærtorsdag holder Jesus det sidste måltid med sine disciple. Et måltid vi mindes, hver gang vi holder nadver ved højmessen. Efter måltidet skærtorsdag aften bliver Jesus ført ud i Getsemane have, hvor han bliver forrådt af Judas med et kys, fornægtet af Peter, inden hanen galer to gange, bliver taget til fange og ført fra Herodes til Pilatus, fordi man er i tvivl om, hvem, der skal dømme ham.
Han bliver dømt, bærer selv tværbjælken til sit kors gennem via dolorosa og dør på korset på Golgata langfredag. Der bliver total mørke.
Han bliver taget ned af korset og lagt i en grav i en dejlig have, og der bliver sat en stor sten for gravhulen.
3 dage efter, påskemorgen, da det gryr, kommer tre kvinder ud til graven, og de opdager, at den store sten er væltet fra, og inde i graven, sidder der en engel, der siger: ” Jesus er ikke her, han er opstanden han lever”.
I passionsspillet i Oberammergau, og ved gudstjenester og koncerter i de 4 kirker i Rødovre, vil man kunne mærke det store påskedrama fra død og lidelse til stor glæde i den stille uge, Jesus overvinder mørkets og dødens magter og opstår – en gang vil de døde også opstå, når Gud vil det. Det vidner påskeliljerne på kirkegårdene også om.
Så påskens budskab har også relevans for os i 2019.
”Lad ikke død og lidelse for det sidste ord, bevar håbet – også i dit liv og dagligdag.
Glædelig påske.

Kommentarer
Top