Man må godt more sig i skolen
e-sport.jpg
Elever lærer masser af E-sport. Foto: Privat
ny læring Teknologi og innovation handler om mange ting. For mig handler det først og fremmest om glæde. Det er et fag uden en facitliste. Uden test, prøver og eksamen. Faget handler om at eksperimentere, turde fejle og være kreativ. Elever, der eksempelvis har svært ved læsning, skrivning og matematik kan klare sig lige så godt som alle de andre elever.

Innovation og Teknologi-faget handler om at samarbejde, være opfindsom og kreativ. Ikke kompetencer vi ellers har hyldet så meget i den danske folkeskole, men som jeg er stolt over, at Rødovre kommune har sat i højsædet.
Jeg ser ofte glade og motiveret elever, når jeg underviser i teknologi og innovation. Når elever er innovative spiller de på en banehalvdel, de selv har valgt. Mod et mål, de selv har sat. Selvfølgelig sættes der rammer for undervisningen, men eleverne har selv truffet valg om store dele af indholdet. Det er deres eget projekt og ikke lærerens. Det skaber motivation. Jeg ser elever, der tit har svært ved at koncentrere sig, sidde i lang tid med deres projekter og arbejde omhyggeligt.
Eleverne føler, at de har værdi, fordi alle eleverne kan bidrage med noget i faget. Elever, der tit føler sig tilsidesat i almindeligt fag-fagligt arbejde, kan lige pludselig bidrage og bliver set i et nyt lys af deres klassekammerater. Det er en fornøjelse som lærer at være vidne til.
Det er selvfølgelig ikke alt sammen fis og ballade. Der er selvfølgelig mål for, hvad man skal lære i faget teknologi og innovation. Alt andet ville være useriøst. Den store pointe er, at eleverne ikke oplever det som mål, der skal nås. Målene er nemlig pakket ind i spændende aktiviteter, hvor eleverne skal være skabende, samarbejdende og kreative. Og det er her vejen til den store læring er. Motiverede og glade elever lærer mere. Det er alle enige om. Alligevel prøver vi ofte at motivere gennem eksamener og målsætninger. Her har teknologi og innovationsfaget fat i den lange ende.

Annonce:

Counter Strike som læring
Et godt eksempel på teknologi og innovationstankegangen er, at vi på Hendriksholm Skole efter sommerferien oprettede et e-sports hold i Counter Strike. Og hvad kan man så lære af at spille computerspil? – Ret meget faktisk.
Først og fremmest arbejder vi med elevers samarbejdskompetencer og deres personlige kompetencer. De skal kunne arbejde sammen om at gennemføre en taktik og de skal kunne evaluere den bagefter sammen. At kunne arbejde sammen, er ikke noget der kommer af sig selv. Det skal læres. Man skal lære
at forstå andre elevers rolle i gruppen og endnu vigtigere – sin egen rolle i gruppen. I Counter strike fungerer det ikke, hvis alle ikke bidrager. Man kan ikke lige tage arbejdet med hjem og gøre det færdigt, som den dygtige elev plejer at gøre, når gruppearbejdet ikke fungerer. Man skal
have alle til at bidrage i Counter strike og man skal have alle til at føle, at de er noget værd.
Kommunikation er vigtigt i Counter Strike. Man skal hjælpe hinanden med korte og præcise informationer. Eleverne skal øve sig på, videregive eksakte oplysninger, som resten kan bruge. Jeg har set stille elever vokse i løbet af i år og bidrage konstruktivt til holdets kommunikation. Gang for gang øges deres selvtillid.

Får nye vinkler
E-sport er et sted, hvor det er meget tydeligt, når man som elev bliver bedre. Eleverne kan sætte mål for sig selv og roligt se, at de opnår dem. Det kan godt være mere usynligt i almindelige fag. Men i E-sport er der udbetaling ved kasse 1. Eleverne når en erkendelse af, at de bliver bedre, når de øver sig. Det tager de forhåbentligt med sig til den øvrige undervisning.
Alt i alt er alle skolerne godt i gang med teknologi og innovationsfaget. Jeg har prøvet at give et bud på, hvorfor det er så fantastisk, at vi i kommunen er gået forrest med en ny og spændende vinkel på den danske folkeskole. Det er en arbejdsproces, hvor vi bliver bedre hele tiden, men hvor vi har det sjovt, mens vi gør det.

Kommentarer
Top