Der mangler ungdomsboliger
lejlighed_013_180215_BP.jpg
Ifølge tal fra Karen Paldrup (SF), findes der kun ca. 100 ungdomsboliger til ca. 30000 unge i i Rødovre der står og har brug for en ungdomsbolig. Foto: Arkiv
læserbrev Hvorfor kan Rødovre kommune ikke tilbyde ungdomsboliger der er til at betale for de unge, som er under uddannelse eller i lære?

Vores unge er tvunget til at flytte ud af kommunen, hvis de ønsker at flytte fra forældrene enten for at studere eller fordi de har fået en læreplads.
I Rødovre Kommune findes i alt 82 ungdomsboliger, som administreres af henholdsvis DAB og KAB. Derudover er der 25 ét-rums boliger i Carlsro, som kan udlejes til alle. Dvs. der er ca. 100 ungdomsboliger til ca. 3000 unge. Dette er for ringe og udgør et stort problem for de unge, som forståeligt nok har et tilhørsforhold til Rødovre.
Det er sørgeligt at Rødovre, som er kendt for på mange måder at være en ressource stærk by, ikke kan varetage de unges boligbehov. Det er et problem, at de unge er tvunget til at flytte fra byen og først har mulighed for at flytte tilbage når de har afsluttet deres uddannelse og er blevet stabile skatteborgere.
Mangfoldighed er det der kendetegner en progressiv by. Rødovre har brug for unge som med deres livssyn er med til at udvikle byen.
I Rødovre kommune bor der ca. 40.000 borgere – og flere er på vej, idet flere
nye boliger snart forventes færdige og klar til indflytning. I den kommende bebyggelse Rødovre Port er der budgetteret med et antal ungdomsboliger. Men hvor mange?

Rift om ungdomsboliger
Ved en ungdomsbolig forstår man en bolig til en ung ml 18 og 25 år, som er under uddannelse eller i lære eller uddannelsessøgende. Efter endt uddannelse er man ikke berettiget til at bo i en ungdomsbolig og skal være fraflyttet umiddelbart efter.
Ud af Rødovres ca. 40.000 borgere er 3.000 unge ml. 18 og 25 år. Derfor vil der i sagens natur være rift om ungdomsboligerne. Det burde være et krav at tilladelser til at bygge nye boliger også indebærer et krav om ungdomsboliger. Vi håber at der fremover, når der skal bygges nye boliger i Rødovre også er plads til at indregne et antal ungdomsboliger.

Kommentarer
Top