Tusinder i Rødovre kan blive syge af druk
WEB_ol-i-lommen-alkoholiker.jpg
Rødovre er med i ny alkokampagne. Foto: Arkiv
sig nej 2.300 borgere i Rødovre drikker så meget og ofte, at de kan blive syge af det. Faktisk er hver tiende Rødovrebolig præget af risikabel alkoholadfærd.
Fakta

Om danskernes alkoholvaner
Sundhedsstyrelsen anslår, at 140.000 danskere er afhængige af alkohol.
Ifølge Sundhedsprofilen 2018 overskrider 6,9% af den voksne befolkning Sundhedsstyrelsens højrisikogrænser (21 genstande for mænd og 14 genstande for kvinder) i løbet af en uge. 17,6% af den voksne befolkning overskrider lavrisikogrænserne (14 genstande om ugen for mænd og 7 for kvinder) for en uge.
26,7% af den voksne befolkning drikker hver måned fem eller flere genstande ved samme lejlighed (såkaldt binge-drinking). Andelen er markant større blandt mænd (35,2%) end blandt kvinder (18,4%).
13,8 % af befolkningen har et problematisk alkoholforbrug.
Overforbrug af alkohol koster årligt 13 milliarder kroner i sundhedsudgifter, manglende indtjening, sociale ydelser og ulykker. Alkohol er medvirkende årsag til 200 sygdomme.

I gennemsnit går der 11 år, før et menneske med alkoholproblemer søger hjælp. Når vi samtidig ved, at hver tiende hjem i Rødovre er i farezonen, giver det god mening, at Rødovre Kommune støtter op om ny kampagne fra Alkohol & Samfund og TrygFonden, der skal hjælpe mennesker i behandling tidligere.
I kampagnen ser man en dreng rydde op efter sin fars druk. På bordet lægger drengen madpakken med en lille besked – Alkolinjen 80 200 500 står der med sirlig barneskrift. Selvfølgelig en reklame, men manden kunne være en af de 2.300 borgere i Rødovre, der drikker mere
end Sundhedsstyrelsens højrisikogrænser og altså er i høj risiko for at få en af de 200 sygdomme, der er direkte relateret til et højt alkoholforbrug.
”Alkoholproblemer har altødelæggende konsekvenser for de familier, der bliver ramt. For børnene og for ægtefællen eller samleveren. Men også for den, der drikker så meget, at han eller hun risikerer at miste familien, jobbet og vennerne. Derfor er det så uhyre vigtigt, at familier får hjælp i tide – og det gør alt for få desværre i dag,” siger Peter Konow, direktør i Alkohol & Samfund.

Pas på børnene
Kampagnen er især målrettet børnefamilier. Disse børn lever ofte i utryghed, som kan påvirke deres skolegang og forhindre dem i at knytte sociale relationer.
”Vi håber, at kampagnen vil vise vores borgere, og især forældre til børn, at de kan få professionel hjælp til deres egne eller pårørendes alkoholproblemer – helt gratis. Alle kan få en anonym samtale i Rødovre Sundhedscenter om de muligheder, der er for rådgivning og behandling. Rødovre Kommune hjælper til et godt liv uden alkohol,” siger Britt Jensen, formand for Social- og Sundhedsudvalget.
I Rødovre Kommune kan alle borgere henvende sig i Rødovre Sundhedscenter for at få hjælp, hvis alkohol fylder for meget. Tilbuddene omfatter rådgivende samtaler og henvisning til alkoholbehandling.
”Alle har ret til gratis alkoholbehandling i kommunerne, men alt for få kender til det og alt for få benytter sig af det. Ofte er man måske usikker på, hvad behandlingen indebærer og tror, at man bliver halvt spærret inde i flere måneder iført tøfler og slåbrok. Men sandheden er, at behandlingen ofte er tilrettelagt sådan, at den, der er i behandling, fortsat kan passe
både job og familieliv,” siger Frederik Mühldorff Sigurd, projektchef i TrygFonden.
Drikker du – eller en du kender – for meget, så tag det første skridt ved at kontakte Rødovre Sundheds-
center på telefonnummer 3637 8190 eller sundheds-
center@rk.dk. Du kan også ringe til Rådgivnings- og Behandlingscentret, Egegårdsvej 48-50 på telefonnummer 3637 9350. Alkolinjen på telefon 80 200 500 klokken 11-15 alle hverdage.
På hjemmesiden rk.dk kan du læse mere om tilbud, der omfatter både samtaler, rådgivning og ambulant behandling.Kommentarer
Top