“Trafikplan svigter Rødovre”
F60I9569-1.jpg
Morten Bødskov og Erik Nielsen, der her ses ved den kommende letbanestation i Islev, mener regeringen bør tage støjproblemerne i området mere med i planerne og udvide Motorring 3 til, at man også må køre i nødsporet. Foto: Ian Nielsen
trafikstøj Regeringen vil gerne sole sig i Rødovres vækst. Men de vil ikke hjælpe os af med trafikproblemerne, mener Rødovres borgmester, der sammen med det lokale folketingsmedlem, Morten Bødskov (S) håber, ministrene vil gøre noget ved støjen fra de store indfaldsveje.

Lange kødannelser og store støjproblemer generer hver dag tusindvis af Rødovreborgere og koster samfundet milliarder. Derfor ærgrer det Rødovres borgmester, Erik Nielsen (S), at regeringens nye trafikplan ikke indeholder flere trafikløsninger for området omkring Rødovre.
Her oplever alle kommunerne nemlig allerede stor vækst og snart skyder endnu flere nye bolig- og erhvervsområder skyder op. Allerede for de kommende 12-15 år er der planlagt byudvikling i vores område, der giver plads til ca. 70.000 flere indbyggere.
Det siger sig selv, at en så stor vækst på et så relativt begrænset område kræver massive investeringer i nye trafikløsninger, mener Erik Nielsen, der bakkes op af partifællen Morten Bødskov.
“Måske er vi naive, men vi havde dog forventet, at regeringens nye trafikplan ville indeholde et bud på dette. Men NEJ. På trods af perlerækken af ministre i de tv-transmitterede pressemøder om vækstprojekter i vores område skal man se langt efter forslag til en samlet trafikløsning for Hovedstaden i regeringen udspil. Der er få projekter til kommunerne i Omegnen. Det er fint. Men en samlet plan for Hovedstaden er fraværende, og der er slet ingen penge til Rødovre selv om problemerne her pænt sagt ikke er til at overhøre,” siger de.

Trængsel og støj
Vejdirektoratet anslår, at omkring 500.000 boliger i Danmark er plaget af støj. Heraf er ca. 150.000 boliger stærkt belastet. Mere end halvdelen af de stærk belastede boliger ligger her i Hovedstadsområdet, og Rødovre har sin andel.
De to socialdemokrater kalder trængslen for en vækstbremse for vores område. Omkring hovedstaden koster trængslen årligt samfundet ca. 2 mia. kr., fordi bilisterne spilder over 9 mio. timer på at sidde i kø. I Rødovre bidrager vi i stor stil til den statistik.
“Rødovre Kommune er gået forrest med en ny handlingsplan mod trafikstøj. Vi satser bl.a. på mere støjreducerende asfalt og hastighedsnedsættelser. Det vil virke, men regeringen skal også taget et ansvar for konsekvenserne af den voldsomme trafik, som dagligt kører gennem Rødovre og vores nabokommuner,” siger Erik Nielsen.
“Når vi ser på regeringens plan er den et svigt af Rødovre og vores nabokommuner. Ingen sammenhængende trafikplan. Intet løft af den kollektive trafik. Ingen prioritering af støjindsats på bl.a. Motorring 3. Det regeringen gør forværrer problemerne for vores område,” supplerer Morten Bødskov.

Mere pres på Ring 3
De frygter, at den planlagte forlængelse af Hillerød- og Frederikssundmotorvejene undersøgelsen af muligheden for en halv Ring 5-løsning fra Køge til Ballerup og Frederikssundmotorvejen vil presse endnu mere trafik ind på Motorring 3.

Tværgående trafik
“En stor del af svaret på trafikproblemerne i vores område er etableringen af en Ring 5. I 40 år har den været på tegnebrættet som den nye motorringvej uden om Rødovre og vores nabokommuner, fra Høje-Taastrup over Farum til Helsingørmotorvejen. Ideen med motorvejen er, at den skal aflaste de stærkt belastede motorveje: Køge Bugt og Holbæk, men i høj grad også motorringvejene 3 og 4 omkring vores lokalområde,” siger Morten Bødskov.
“Problemerne er særligt store på Motorring 3 og på de øvrige større gennemkørende veje. Det stemmer meget godt overens med at den tværgående trafik i hovedstadsområdet er øget med 40 procent. de sidste 10 år, hvor ikke mindst Rødovre tager sin store byrde,” tilføjer Erik Nielsen.
Rapporter på rapporter har vist det samme. En Ring 5 er svaret på hovedstadens massive trafikale problemer. Men, der stopper enigheden med regeringen også i Rødovre.
“For hvad foreslår regering, så? Den vælger en halv løsning,” starter de to.
“Og når regeringen ikke vil træffe det rigtige valg, og samtidig vælger at udvide Hillerød- og Frederikssundmotorvejene, så er der kun én løsning til at lettet presset fra de mange nye tusinder biler gennem vores område; en udvidelse af Motorring 3, så nødsporet også kan benyttes,” understreger socialdemokraterne, der frygter, at Rødovre og nabokommunerne kommer til at betale i form af mere trafikstøj.
“Det er en forkert løsning, og det er urimeligt, at regeringen fravælger en fuld Ring 5-løsning på grund af hensyn til egne velhavervælgere i Nordsjælland,” angriber Morten Bødskov.
“Det er derfor, vi mener, at regeringen svigter Rødovre. Ministrene vil gerne sole sig i vores vækst. Men de vil ikke hjælpe os af med trafikproblemerne og hellere bruge pengene på en omfartsvej i Mariager. Trafikmilliarderne skal selvfølgelig først bruges der, hvor problemerne er størst. Derfor skal flere af trafikpengene bruges i Rødovre og i vores nabokommuner,” siger de.

Dårligere forbindelser
Der er ingen tvivl om, at et løft af den kollektive trafik ville hjælpe. Men den forringes med færre S-togsstop til en række stationer i vores område, herunder Rødovre Station. Om det vil få flere borgere til at fravælge den kollektive løsning vides endnu ikke, men for tusindvis af indbyggere i Rødovre er hurtig og nem adgang til kollektiv trafik hver dag afgørende for at få hverdagen til at hænge sammen.
“Der er passagerfremgang på samtlige af de S-togsstationer, som DSB og transportministeren nu fjerner S-togsstop fra. Store boligområder skyder op omkring stationerne i Rødovre, Friheden, Hvidovre og Brøndbyøster, som rammes af forringelser. Med IrmaByen er ca. 3500 nye borgere flyttet til Rødovre. Erhvervsområder udvikles, og Hvidovre Hospital udbygges nu til et såkaldt supersygehus med forventet 10.000 daglige besøgende,” påpeger borgmesteren og den tidligere minister.
De forventer stadigvæk, at forringelserne bliver ændret med den kommende køreplansændring efter det lykkedes at samle et andet flertal i Folketinget.
“Det er godt, at folketingsvalget snart udskrives. For Rødovre har brug for en ny regering, der vil tage trængslen og støjen i og omkring vores kommune alvorlig. Det gør den nuværende regering ikke. Beviset er i deres nye trafikplan,” mener duoen.

Kommentarer
Top