Annonce

Slår politisk plat på borgerinddragelse
fartchikane-engbovej1_120908_BP.jpg

Gangbro på Jyllingevej

Der er kommet 291 forslag til hastighedsnedsættelse fra engagerede borgere fra de fire workshops der er blevet afholdt forskellige steder i kommunen. Foto: Brian Poulsen
debat Flere end 100 borgere har arbejdet seriøst og målrettet med forslag til tiltag, der nedsætter farten og skaber større tryghed på vores villeveje. Der er blevet lavet et meget flot arbejde. Derfor er det ærgerligt, at Mogens Brauer fra De Konservative nu slår politisk plat på processen.

Flere end 100 borgere har arbejdet seriøst og målrettet med forslag til tiltag, der nedsætter farten og skaber større tryghed på vores villeveje. Der er blevet lavet et meget flot arbejde. Derfor er det ærgerligt, at Mogens Brauer fra De Konservative nu slår politisk plat på processen. 
Efter at have læst hans indlæg, hvor han insinuerer, at der skulle være sket noget fordækt, må det være meget svært for læseren at finde hoved og hale i sagen. Jeg vil derfor redegøre for den rette sammenhæng her.

Borgernes arbejde
Kommunalbestyrelsen ønsker, at det skal være trygt at færdes som blød trafikant på vores villaveje. Derfor har vi besluttet, at den generelle hastighed skal sættes ned fra 50 til 40 km/t, og vi har afsat i alt 5 mio. kr. til nye tiltag på villavejene, der nedsætter farten og skaber større tryghed.
Vi vil gerne inddrage de borgere, der bor tæt på, så meget muligt. Derfor er der blevet afholdt fire workshops forskellige steder i kommunen, hvor engagerede borgere er kommet med samlet 291 forslag, som i alt vil koste ca. 20 mio.kr., hvis det hele blev realiseret. Efterfølgende er de mange forslag blevet yderligere bearbejdet i følgegrupper med borgerrepræsentanter og af forvaltningen. Følgegruppen har prioriteret de vigtigste forslag, så de kan gennemføres inden for den ramme på 5 mio. kr., som Kommunalbestyrelsen har afsat.

Annonce

Den politiske behandling
På det seneste møde i Kommunalbestyrelsen skulle politikerne så tage stilling til planen med hastighedsdæmpende tiltag til 5 mio. kr. Planen blev godkendt. Men det var meget skuffende at opleve, hvordan Mogens Brauer fra De Konservative forsøgte at slå politisk plat på den borgerinddragende proces – og nu gør han det så igen her i avisen. Han gør et stort nummer ud af, at det firma, som forvaltningen har brugt til at stå for workshops og følgegrupper (Via Trafik) i et referat fra et af følgegruppemøderne har brugt betegnelsen ’alternativ plan’ om samtlige forslag, der som nævnt vil koste i omegnen af 20 mio. kr. Alle forslag og kommentarer fra de fire workshops er samlet i det første bilag til den politiske sag. Derfor er det urent trav, når Mogens Brauer bevidst forsøger at tale om en ’alternativ plan’ som om, at det skulle være noget fordækt eller hemmeligt – og ærligt talt langt ude, at det skulle have kørt afstemningen om de hastighedsdæmpende tiltag inden for rammen på de 5 mio. kr. ”af sporet”.
De Konservative ville på mødet have forvaltningen til at lave en prioriteret liste over samtlige foreslåede tiltag, men forslagene er jo allerede prioriteret af borgerne i følgegrupperne, og det ville derfor være fuldstændig respektløst over for de deltagende borgere at annullere deres store og seriøse arbejde. Derfor var der også et stort flertal i mod De Konservatives forslag i Kommunalbestyrelsen.

Forslag eksisterer fortsat
Det er vigtigt at understrege, at de forslag, som er fremkommet på de fire workshops, og som ikke er blevet prioriteret i første omgang, stadig eksisterer. De kommer til at indgå i arbejdet med Rødovre Kommunes trafikhandlingsplan, som løbende bliver revideret. Det står desuden alle partier frit for at tage de konkrete forslag op og prioritere dem i de kommende budgetforhandlinger.

Kommentarer
Top