Sådan får du den rigtige juridiske hjælp
tvc.jpg
SPONSORERET INDHOLD Står du i en situation, hvor du har brug for juridisk hjælp? Både som virksomhed og privat person kan man hurtigt finde sig selv i en situation, hvor man har brug for advokathjælp, da lovgivningen hele tiden ændrer og udvikler sig.

TVC Advokatfirma rådgiver både virksomheder og private personer om juridiske anliggender, og er særligt specialiserede i lovgivning inden for følgende områder:

  • Skatter og afgifter
  • Generationsskifte
  • Kontraktret
  • Entrepriseret

Mange danske skatteydere forventes at blive berørte af ændringer i lovgivningen vedr. retmæssigt ejerskab af renter og royalties, der fandt sted i starten af 2019. Det er i sådanne situationer, man har brug for professionel erfaring, så man sikrer sig kompetent beskyttelse. Gennem stor erfaring og dyb faglighed sikres kunder etisk handling i alle sager, der bliver behandler.
Mange kommer i situationer, hvor deres virksomhed bliver fejlagtigt beskyldt for noget, hvor nødvendigheden af advokater og revisorer, med opdateret viden om loven, ikke kan stresses nok.Et af specialeområderne TVC Advokatfirma beskæftiger sig med, er generationsskifte. Når en virksomhed skal overdrages til en ny ejer, er der mange formalia og detaljer, der skal udarbejdes. Specielt i familiære skift er der mange flere personlige risici ved overdragelse af en virksomhed, hvorfor det er endnu mere vigtigt med objektiv og professionel hjælp.

Virksomhedsoverdragelse til børnene

Når det er tid til at give virksomheden videre, er der en række overvejelser man skal gøre sig. Først og fremmest skal man finde den bedst mulige kandidat. Det er vigtigt, hvis overdragelsen sker til ejerens børn, at der er overensstemmelse mellem dine og deres forventninger til virksomhedens fremtid.
Der er mange eksempler på overdragelser, der ikke er forløbet glat, hvilket er gået ud over både virksomheden og også det familiære forhold. Investeringen i den helt rigtige hjælp er derfor en fornuftig investering i fremtidens succes.

Kommentarer
Top