Max 24 elever i skoleklassen
Kenneth-3.jpg

DISKUTER: Det er gratis og alle er velkomne, når folkeskolereformen diskuteres den 25. marts på Tinderhøj Skole. Der vil være lidt godt til ganen, lover Kenneth fra SF.

Rødovre bør gå forrest og sikre, der ikke kommer lige så mange elever i klassen som i gamle dage, mener SF'eren Kenneth Rasmussen. Foto: Presse
læserbrev 24 elever i klasserne. Det mener SF bør være det maksimale antal i alle danske folkeskoler.

Flere og flere klasser i den danske folkeskole indeholder mere end 30 elever og undervisningsministeriet godkender gang på gang dispensationer til et elev-antal på over 30. Det er dybt kritisabelt, giver et dårligt læringsmiljø for vores børn og gør det svært for vores lærere og pædagoger at undervise i folkeskolens klasser. Også i Rødovre oplever vi klasser med et, efter min mening, alt for højt elev-antal, som kommer tæt på 30 elever. Jeg kan godt frygte, at Rødovre, nu hvor vi får ekstra mange nye borgere, kan ende med at være en af de kommuner, der bliver nødt til at søge om dispensation om sådanne ”megaklasser.”

Et elevantal på max 24
Det vil styrke folkeskolen. Når jeg taler med forældre, der vælger at flytte deres barn til en privatskole, er en af de væsentlige årsager det lavere elev-antal i klasserne i de private skoler, hvilket giver mere tid til det enkelte barn og dermed bedre muligheder for at fokusere på læring. Jeg frygter, vi kan komme til at opleve en flugt til privatskolerne, hvis vi ikke handler nu og får sat en grænse på 24 elever per klasse. Færre børn i klasserne vil skabe opbakning til folkeskolen i stedet for en mulig elevflugt.
Færre elever vil også skabe mere ro i klassen. Uro er et stort problem i mange klasser. Uroen gør det sværere for læreren at fokusere på at undervise og dermed risikerer man, at eleverne ikke får den undervisning, de har ret til. Jeg har talt med lærere og pædagoger, der føler, de har svært ved at løfte inklusionsopgaven på grund af for mange børn. De føler, de ikke får mulighed for at inkludere
alle bedst muligt, når der er så lidt tid til det enkelte barn.
Hvis vi kan holde elevtallet på maksimalt 24 elever, får lærere og pædagoger bedre mulighed for at tilrettelægge nogle læringsmiljøer, som sikrer et bedre udbytte for vores børn.
Flere undersøgelser viser også, at eleverne får bedre karakterer ved den afsluttende afgangsprøve, hvis de går i klasser med færre elever. Så der er ingen tvivl om, det er vigtigt, at elevtallet ikke bliver for højt.
Rødovre bør gå i spidsen og vedtage, at ingen klasser i Rødovre, som udgangspunkt, må have mere end 24 elever. Det fortjener vores børn.Kommentarer
Top