Fup eller fakta i sagen om hastighedszoner
hendriksholm_boulevard.jpg
Samlet er der kommet input og forslag til hastighedsdæmpende tiltag, som ud fra en foreløbig vurdering vil koste cirka 20 millioner kroner at realisere. I alt er der afsat fem millioner kroner i budget 2018. Foto: Arkiv
debat Forleden vedtog en enig KB-bestyrelse en udvidelse af 40 km/t hastighedszoner på de indre veje med en bevilling på 5 milloner kroner til skilte standere, bump, vejindsnævringer med mere. Allerede for et år siden besluttede Kommunalbestyrelsen at inddrage borgerne i fire workshops dækkende hele kommunen.

I invitationen stod ’Drømmer du om rolige boligveje med plads til alle? Her kan du få indflydelse på, hvordan vi bedst får bilisterne til at sætte farten ned i dit kvarter.’
Med stor entuasiasme har mere end 100 mennesker ud fra deres lokalkendskab bidraget med 291 forslag. Efterfølgende blev der nedsat en følgegruppe, som gennem to møder har arbejdet videre med forslagene.
Firmaet Viatrafik har udarbejdet et samlet katalog – en alternativ plan – over de mange forslag, hvilket står i 20 millioner kroner. Det er klart, at forvaltningen først og fremmest har måttet tilgodese midlerne til de områder, som ikke tidligere har været omfattet af fartdæmpning.
Følgegruppen blev med god grund noget skuffet over denne beslutning, idet den skriver i evalueringen: ‘Det havde været ønskeligt, at det fra start var blevet meldt ud, at der ikke var noget i spil i de eksisterende zoner.’
Forvaltningen burde have forudset, hvor langt 5 millioner kroner egentlig rækker og meldt formålet rent ud fra start. Konservative mener derfor, at vi bør imødekomme de mange borgeres, grundejerforeningers og beboerforeningers reelle forventninger om tiltag på deres veje ved at tage forslagene i kataloget – den alternative plan op og udarbejde en prioriteret prisliste, som teknisk forvaltning kan arbejde videre med. Derved vil kommunalbestyrelsen vise, at vi lever op til visionen ’Sammen med borgeren’. Nemlig, at det handler om at skabe nye løsninger sammen med dem, som ved, hvad der er brug for i en bestemt situation.
Konservative har derfor på sidste KB-møde foreslået, at følgende punkt blev sat til afstemning, ’at forvaltningen udarbejder en prioriteret prisliste over de trafikdæmpende tiltag, som firmaet Viatrafik har klarlagt og fremstillet i den alternative plan’. Dette dækker både uindfriede forslag i de eksisterende som nye zoner, som der altså ikke var fuld dækning for.

Afstemning af sporet
Konservative havde på forhånd meldt helt åbent ud til de øvrige partier, at vi ønskede at fremsætte dette forslag, samt at vi blot ønskede et arbejdsredskab for senere brug.
Men formanden for Teknik- og Miljøudvalget Jan Kongebro (S) mente blandt andet, at forslaget lå uden for dagsordenen, som alene handlede om tiltag i de nye 40 km/t zoner. Desuden eksisterede der ikke en alternativ plan, fik vi at vide.
Borgmesteren kunne heller ikke tilslutte sig forslaget, og da ikke ud fra en alternativ plan, som jeg
ikke havde set. Hvordan kan vi stemme om noget, I ikke har set, spurgte han rigoristisk?
Jeg påpegede, at vi netop for en uge siden havde udbedt os en kopi, og at den som en selvfølge burde have været sendt ud med mødematerialet. Det blev der ikke svaret på.
Enden på dette blev, at mange medlemmer sad undrende tilbage i dette fup eller fakta spil. C og O stemte for, resten imod. V ville stemme for, men måtte melde afbud til mødet.
Dagen efter modtager jeg følgende mail fra borgmesteren:
“Kære Mogens Brauer. Vedhæftet er det materiale, som i mødematerialet er beskrevet som ’den alternative plan’. Materialet indeholder forslag til tiltag i både eksisterende og nye zoner. Materialet er udarbejdet med udgangspunkt i de mange mange forslag, som kom ind i forbindelse med de afholdte workshops i projektet ’40 km/t hastighedszoner’. Priserne heri skal forventningsmæssigt tillægges 30 procent”
Kommunaldirektør Anders Agger beklager, at mailen ved en fejl ikke er sendt til mig i forrige uge!
Borgmesteren har imidlertid ingenting beklaget.
Hvor om alting er, finder vi, at borgmesteren ved ikke at give kommunalbestyrelsen vigtig information inden mødet og at Teknik- og Miljøudvalgsformand Jan Kongebro ved at udtale, at der ikke findes en alternativ plan, har kørt en afstemning af sporet, til skade for de mange borgeres forslag, som vi egentlig ønskede at tilgodese.

Nu kan læse Jan Kongebros svar til Mogens Brauer her

Kommentarer
Top