Annonce

Der skal styr på arbejdsaktiveringen
jobcenter_006_240217_BP.jpg

Jobcenter

Enhedslisten mener ikke, at virksomhedspraktik er vejen frem til arbejdsløse borgere. Foto: Arkiv
læserbrev Regeringen har indgået en aftale med Dansk Folkeparti og De Radikale, der betyder, at landets jobcentre samlet skal spare 870 millioner kroner på indsatsen for arbejdsløse borgere. I Rødovre skal vi spare 8,3 millioner kroner i 2019 og 8,5 millioner kroner i 2020.

Beskæftigelsesudvalget har besluttet, at besparelserne især skal findes ved at bruge mere virksomhedsrettet aktivering og mindre af den dyrere uddannelsesaktivering. Det er også målet i kommunens nye beskæftigelsesplan.

Billigst, men ikke bedst
Det allerbilligste redskab er virksomhedspraktik, hvor en borger aktiveres på en arbejdsplads på sin hidtidige ydelse, det vil sige uden at få løn for det.
Men før jobcentret sætter blus på kedlen med virksomhedspraktik, vil vi opfordre dem til at kigge på effekten af de forskellige aktiveringsredskaber.
I 2017 var 2 ud af 3 af kommunens dagpengemodtagere, der var aktiverede på en arbejdsplads, i virksomhedspraktik. Efter tre måneder var kun 17 procent i arbejde.
Omvendt med tilskudsjobbene på private virksomheder, hvor borgeren er ansat og får ordinær løn, som arbejdsgiveren får tilskud til af jobcentret. Kun hver 5. dagpengemodtager var ansat i privat løntilskud, men efter 3 måneder var 2 ud af 3 af dem i arbejde igen.
Tendensen er den samme for kommunens kontanthjælpsmodtagere, både de jobparate og de aktivitetsparate.
Så selvom jobcentret måske umiddelbart kan spare penge på at vælge virksomhedspraktik frem for tilskudsjob, så kan udgifterne til løntilskud hurtigt være sparet, hvis borgerne kommer hurtigere i job.

Annonce

Nej til misbrug
HK Handel kører i øjeblikket en kampagne, der hedder ”Nej til misbrug af gratis arbejdskraft”. Den er rettet mod de mange store butikskæder, som beskæftiger en løbende strøm af virksomhedspraktikanter, der kun sjældent får ordinært job efter aktiveringen.
Ifølge tal fra beskæftigelsesministeriet svarede antallet af virksomhedspraktikanter i 2017 til 22.000 fuldtidsjob. Hos Dansk Supermarked og COOP svarede det til en sparet lønudgift på 360 millioner kroner i hver koncern.

Virksomhedsaktivering
Der er ikke brug for mere virksomhedspraktik, men for bedre styr på virksomhedsaktiveringen. Enhedslisten har derfor stillet en række forslag i beskæftigelsesudvalget:
Virksomhedspraktik skal være frivilligt for de arbejdsløse og primært bruges til dem, der vil bruge de fire uger til at snuse til et nyt fagområde.
Jobcentret skal kun godkende aktivering på arbejdspladser, hvor kommunen har indgået aftaler med de faglige organisationer.
Aftalerne skal sikre, at reglerne om merbeskæftigelse og et rimeligt forhold mellem ordinært og ekstraordinært ansatte samt inddragelse af de lokale tillidsfolk overholdes.
De aktiverede skal have
en plan, der sikrer en progressiv opkvalificering gennem forløbet, gerne i form af uddannelse før, under eller efter aktiveringen. Desuden skal aktiverede ikke indgå i normeringen eller have selvstændige arbejdsopgaver, der kun udføres, hvis de er der.
Virksomhederne skal aflevere regnskaber over, hvor mange de har haft aktiveret i hvilke ordninger, samt om hvor mange der bagefter er blevet ordinært ansat.
Arbejdsgivere, der misbruger aktiverede, skal ikke kunne få flere arbejdsløse i aktivering.

 

Kommentarer
Top