Ændrer først specialområde i 2019
islevskole_001_170915_BP.jpg

Islev Skole er bare et af de undervisningstilbud, der er med på det nye digitale kort over byen.

Rødovre Kommune ændrer på specialområdet, men først i 2019, så alle kan nå at komme med de rigtige input.
Sammen om Folkeskolen Rødovre Kommune lytter til kritikken af det nye forslag for specialområdet, som nu først træder i kraft næste år, efter en grundigere inddragelse af medarbejderne.

Det medførte en del kritik, da forvaltningen løftede sløret for nogle af planerne om at samle specialområdet i kommunen på kun to skoler. Især elever og forældre på Ordblindeskolen og på E-sporet på Hendriksholm Skole gav her i avisen udtryk for store bekymringer på egne og fremtidige børns vegne.
Ad omveje fortalte også personalet, at man frygtede, at de store ændringer blev hastet igennem, og i alt kom der mere end 20 partsindlæg i høringsperioden.
Meget tyder nu på, at kommunen har valgt at lytte til kritikken.
I hvert fald skal ændringerne på specialområdet først træde i kraft til januar næste år i stedet for efter sommerferien.
”Det, at der bliver den fornødne tid til at få det drøftet og besluttet ordentligt, hvordan det skal fungere i praksis, har været det vigtigste for os. Det giver knap et år fra nu til både at involvere børn, forældre og medarbejdere, når vi skal finde ud af, hvordan vi skal have samlet det her område i storcentre på to forskellige lokaliteter,” forklarer formand for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S).

Ser på børn – ikke diagnoser
Han understreger, at hele udgangspunktet for manøvren med at ændre specialområdet og samle kompetencerne to steder i stedet for på de enkelte skoler, som det er i dag, skyldes manglende resultater.
”Vi lykkes ikke så godt som vi vil med at bringe de her børn på vej i dag. Vi tror bedre, vi kan løfte kvaliteten med med det nye forslag. Problemet er, at vi har set meget på diagnoserne i stedet for, hvad børnene rent faktisk kan. Det laver vi om nu ved at lave to filialer, hvor personalet også kan trække bedre på hinanden,” siger udvalgsformanden.
Flere forældre og ansatte har over for Rødovre Lokal Nyt kaldt ændringerne for en åbenlys spareøvelse. Det afviser Flemming Lunde Østergaard Hansen.
”Der er ingen penge vi trækker ud af budgetterne. Vi har endda afsat flere penge i 2019 end i 2018. Jeg håber, eleverne bliver rustet bedre, både i skolen og når de kommer ud af skolen. Det kan vi gøre blandt andet ved at skabe stærkere faglige miljøer pædagoger og lærere i mellem,” siger han.

Kommentarer
Top