60 år med Rødovre Tennisklub
22_Jonas-Rasmus-Einar-Schwarz-og-Bent-Ejvang-2018-e1551620157254.jpg
nutiden: Fra venstre Jonas, Rasmus og Einar Schwarz i selskab med Bent Ejvang. Familien Schwarz har stor betydning for udviklingen i tennisklubben i dag. Foto: Privat / Rødovre Tennisklub
Tennis Vi ser tilbage og frem i tiden for jubilaren på Rødovre Parkvej, der blev 60 år den 18. februar, men som holder reception i dag, søndag, klokken 17 i det hyggelige klubhus med udsigt over tennisbanerne.
I 1959 indkaldtes der i Rødovre Avis til stiftende generalforsamling på Damhuskroen den 18. februar. I artiklen nævnes blandt andet:
”…efter Rødovre Kommunalbestyrelse har bevilget 52.000 kroner til etablering af seks tennisbaner, legepladser og senere klubhus i Espelunden, skulle der være fine chancer for etablering af en tennisklub i Rødovre.” 
Generalforsamlingen samlede 40 interesserede og det blev enstemmigt vedtaget at stifte Rødovre Tennisklub.
Gerda Kjærbyes mand, Gunnar Kjærbye, var med i den første bestyrelse. Gerda er i dag 88 år og stadig medlem af klubben. 
”Jeg har altid kunnet lide at spille i klubben og samtidig sat stor pris på det gode fællesskab, som har præget den igennem de 60 år, jeg har været med.”
Gerda Kjærbye ses i midten.
 
Bevæger sig mod professionelle forhold
Inden vi giver et blik tilbage i tiden, ser den nuværende formand, Poul Lundberg Andreasen, fremad.
“I løbet af 2018 har vi arbejdet med at formulere en ny strategiplan for klubben,” siger tennisformanden, som pointerer, at de næste fem år vil dreje sig om at:
1. håndtere tennissportens brændende platform i Rødovre,
2. blive en mere professionel klub,
3. et tidssvarende anlæg er alfa & omega. 
“Dansk Tennis befinder sig på en brændende platform, for tennissporten har i dag det halve antal udøvere i forhold til for 25 år siden. Mit bud er, at danske tennisledere har hvilet på laurbærrene for længe og for sent erkendt, der skal arbejdes seriøst og intenst før tennis får den succes, sporten er berettiget til,” forklarer Lundberg Andreasen, som er formand for en klub, der er i stærk fremgang – også på medlemssiden.
“Da vi tog 3-baners hallen i brug i 2009, blev tennis til en helårssport i Rødovre. Det var i sidste øjeblik, for vi blev overhalet af de klubber, der allerede havde en hal.”
   
Tidssvarende anlæg er nødvendigt
De fysiske rammer skal forbedres, hvis fremgangen skal fortsætte.
“Skal vi følge med i fremtiden, kræver det renovering af udendørsbanerne, der, ifølge kommunens egne planer, skulle have været gjort allerede i 2005. Anlægget er meget slidt og ikke tidssvarende i et omfang, der nu går ud over glæden ved at spille tennis,” mener tennisformanden. Han fortsætter:
“I dag er der cirka 650 udendørs tennisspillere i Rødovre og godt 400 indendørsspillere. Halkapaciteten er udnyttet til bristepunktet. Derfor foreslåsr vi udbygning af halkapaciteten til det dobbelte, så idrætten får mere end 800 idrætsudøvere på helårsbasis.”
“Den mest voksende idrætsgren i Europa, padel, kunne være en del af det, da det giver en lettere og billigere adgang til tennis,” foreslår Lundberg Andreasen på vegne af tennisklubben.
 
Stor udvikling
Da indendørshallen blev indviet for 10 år siden blev der lagt planer om forbedringer både med hensyn til bredde- og elitetennis, men det gik for langsomt.
“I sommeren 2014 præsenterede cheftrænerne bestyrelsen for et enkelt forslag; hvis vi tilbød Rasmus Schwarz, der var flyttet til KB og Birkerød fem år tidligere, de samme vilkår, som han havde i elitedivisionsklubberne, kunne det måske give et nødvendigt ekstra pift i eliteafdelingen samt i den daglige træning.”
“Godt fire år senere må vi sige, at kuren har virket. Rasmus har givet eliteholdkampene  og –træningen det niveau, som har gjort Rødovre Tennisklub til en decideret divisionsklub igen. Vi har 14 deltidsansatte trænere ledet af Marcin Gosieniecki og Einar Schwarz,” siger Lundberg Andreasen og fortsætter:
“Yngre spillere som Jonas Schwarz og Sofie Vindberg Nielsen ligger meget højt på de danske ranglister og fortsætter i klubben, hvilket var utænkeligt for få år siden.”
Sofie Vindberg, til højre i hvid bluse, er et nyt stort tennistalent udsprunget af Rødovre Tennisklub.
 
Markedsføring
For at fortsætte udviklingen har markedsføring af klubben vægtet højt.
“Vi er blevet meget aktive til at bruge Rødovre Lokal Nyt til annoncering og omtale af de vigtigste begivenheder. Men også via deltagelse i kommunens sommeraktiviteter for børn, skolesamarbejde, Rødovredagen og Sjov Lørdag samt unionstiltag som Tennissportens Dag og Voksen Introduktion er nu en del af driften.”
“Den nye foreningsportal vil også hjælpe med til at åbne op for optag af nye medlemmer,” forklarer Lundberg Andreasen klubbens succes og stærke tro på en spændende fremtid.
 
Pioner på Vestegnen 1959-1979
Med en spændende nutid og fremtid ser vi tilbage på klubbens fortid og ikke mindst store personligheder.
Gunnar Kjærbye udtalte ved 25-års jubilæet i 1984:
”I 1956 flyttede jeg som nygift til Rødovre, meldte mig ud af HIK, da der var hulens langt til Hellerup. Og hvad gjorde vi så? Vi tog initiativ til at stifte Rødovre Tennisklub sammen med andre i samme situation.”
“Den 4. juli 1959 stod fire baner klar. Vi fik et medlemsblad RT NYT og meldte os ind i SLTU og FIR i 1961. I 1959 var vi 49 medlemmer og allerede i 1968 nåede vi op på 344 medlemmer.” 
 
Arbejderklassens fineste tennismekka
Sådan betegnede den senere topspiller og brøndbyborger Michael Mortensen Rødovre Tennisanlæg i sin biografi GRUS fra 2018. Et citat fra bogen side 27 lyder:
”Jeg cyklede på opdagelse i nabokommunen Rødovre, indtil et ukendt anlæg dukkede op bag de grønne buske og træer. RØDOVRE TENNISKLUB. Skiltet var anonymt, næsten usynligt, men jeg blev nysgerrig. Der blev værnet om de utallige baner og de hvide mursten fik klubhuset til at ligne et fint parcelhus.”
Michael Mortensen blev medlem af Rødovre Tennisklub og klubbens første danmarksmester som junior, inden han skiftede til KB, hvor han var blandt de bedste tennisspillere i landet.
Klubkammerat fra dengang, Peter Ravn, har været medlem af klubben siden 1968. Blev træner i 1974, er det stadig og har været medlem af samtlige udvalg i klubben. Fik 25 år på 1.-2. holdet.
Peter Ravn i 1975.
 
Bjørn Borg på visit
Rødovrehallen blev indviet i 1976, hvilket betød indendørs tennis. 
Tennisklubben fik i 1971 en meget dynamisk formand, John Ahlstrand, der tog sig af denne post til 1990. Han var samtidig sekretær i Dansk Tennisforbund og satte klubben på danmarkskortet, idet klubben førtes fra at være en motionsklub til divisionsklub.
I hans formandsperiode blev der bygget nyt klubhus, to nye tennisbaner og der kom lys på fire baner.
Der blev afviklet opvisningsstævner i Rødovrehallen med blandt andet Bjørn Borg, Arthur Ashe og Kurt Nielsen. 
 
De næste 25 år frem til 2009
Klubbens storhedstid fra 1980-1995 skyltes flere store personligheder
Erik Thorup var en kæmpe ildsjæl i klubben. Han var en meget dynamisk formand for festudvalget og han startede velkomstaktiviteten for nye voksne medlemmer. 
Erik Thorup var kendt for sit gode humør, som nærmest stråler ud af dette billede.
 
Inger Thorup lagde også ufattelig megen tid i klubben. Specielt på juniorområdet, men hun var også  kasserer i mange år.
Jan Langballe har, ud over at spille på klubbens 1.-2. hold i 25 år, gjort et stort arbejde som spilleudvalgsformand og derfra arbejdet for turneringstennis. Han var medlem af Kommunalbestyrelsen og arbejdede utrætteligt igennem mange år for, at der blev opført en tennishal i Rødovre. 
Jan Langballe i sine unge dage i Rødovre Tennisklub. 
 
Tove Nyhus havde i 1991, som arving af stifterne til Rødovre Centrum, egenhændigt dedikeret et større millionbeløb til opførelse af en hal til to indendørsbaner, hvis Rødovre Kommune ville drive anlægget videre. Desværre afslog et flertal i Kommunalbestyrelsen tilbuddet.  
Einar Schwarz tog sin professionalisme fra håndboldverdenen med sig ind i tennis og begyndte i 1980´erne  at udvikle træningsforløb for børn, voksne, elitespillere som motionister. Han har således været nøglen til at føre sønnerne Rasmus  og Jonas Schwarz samt andre talenter frem til at være blandt de bedste i Danmark. 
Sammen med Marcin Gosieniecki har de gennem de sidste seks år stået for udvikling af træningskoncepterne i klubben. 
Sammen med det øvrige trænerkorps har vi fået en kvalificeret og stabil trænerstab, som ikke er mange klubber forundt.
Mini-tennisanlægget, som er af nyere dato, har Rødovre Tennisklub selv finansieret.