Annonce

Vil forlænge Metroen til Rødovre
Metrotog-Avallone.jpg
Det er helt afgørende at få Metroen til Vestegnen, mener borgmester Erik Nielsen, der, sammen med 10 øvrige borgmestre fra hovedstads- området, er gået sammen om et fælles udspil til regeringens kommende hovedstadsstrategi. Foto: Metroselskabet/Beppe Avallone
nu skal det være: 11 borgmestre fra hovedstadsområdet er gået sammen i kampen om at få Metroen til Vestegnen.

Rødovres politikere har længe drømt om at få Metroen til byen, men nu bliver der skruet endnu kraftigere op for blusset i forsøget på at overbevise politikerne på Christiansborg om, at en forlængelse fra Ny Ellebjerg til Hvidovre og Rødovre er en af nøglerne til at løse de kommende års udfordringer i hovedstadsområdet.
I et fælles udspil har de 11 borgmestre sendt deres input ’En stærkere og større hovedstad’ til regeringens hovedstadsstrategi 2030. Hvis man spørger Rødovres borgmester Erik Nielsen (S), så er det på tide at smøge ærmerne op og argumentere med fakta.
Ifølge borgmestrenes egne beregninger vil en
videreførelse af metrolinjen til Vestegnen betyde 20.000 daglige påstigninger og et overskud på driften.
”Jeg ser det som en helt oplagt idé at få Metroen til Hvidovre og videre til os i Rødovre fra Ny Ellebjerg. Hvidovre Hospital får snart status som supersygehus og vi er den tredjetætteste befolkede kommune i landet, så vi er helt afhængige af at få sammenhængende trafikløsninger, der får bilerne væk fra vejene og over i den kollektive trafik. Alle kan se, at biltrafikken sander til og derfor har vi brug for trafikfunktioner der virker,” siger borg-
mester Erik Nielsen.

Hovedstaden er mere end København
Tanken og drømmen om at få Metroen til Rødovre er langt fra ny. For 10 år siden viftede Rødovre Kommune med analyser og business cases, der viste, at det gav god mening at få Metroen ud til Vestegnen. Siden er presset på den kollektive trafik steget og for Erik Nielsen er det helt afgørende, at omegnskommunerne står sammen og presser på.
”Det nytter ikke at skrive små søde breve. Vi skal råbe højt og pengene skal bruges, hvor trafikken er. Lokalt kan vi få 21.000 bilister over i den kollektive trafik og politikerne har en interesse i at få en så god infrastruktur i Danmark som muligt,” siger Erik Nielsen, der mener, at Regeringen har for meget fokus på, hvad der sker i Jylland.
”Der er for mange politikere, der arbejder på at skaffe løsninger til de områder, hvor de er valgt og ikke på de områder, hvor de reelle problemer er. Derfor er det vigtigt, vi råber højt, for en udbygning af metroen vil aflaste vejene og mindske trængslen betragteligt,” siger han.

Økonomien er ikke på plads
Tidligere var det et statsligt anliggende at bygge og udvide den kollektive trafik, men sådan er det ikke i dag. Metroselskabet, der driver Metroen, er ejet af Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Staten ved Transport- og Bygningsministeriet samt Hovedstadens Let-
bane, der får station i Islev, er ejet af 11 kommuner, heriblandt Rødovre, og Region Hovedstaden.
Hvordan en ny linje-
føring af Metroen til Rødovre skal finansieres er
ikke på plads, men med det fælles udspil er håbet, at staten vil spytte i kassen.
”Vi skal forklare, at hovedstaden er mere end Københavns kommunegrænser og vi skal overbevise staten om, at de er nødt til at bidrage. Det er en god investering og vil samtidig hjælpe på trængselsproblemerne,” siger Erik Nielsen, inden han nævner, at prognoser forudser, at bilister i 2035 tilsammen vil spilde 33,4 millioner person-
timer i trafikken på grund af trængsel.
”Det er en gevinst for samfundet, hvis vi kan få færre biler til at holde stille på vejene. Derfor skal vi bringe mere fakta i spil,” påpeger Erik Nielsen, der i løbet af foråret vil bringe sagen op i Kommunalbestyrelsen.
”Hvis vi skal mere aktivt på banen, er det også vigtigt, vi får sagen diskuteret i Kommunalbestyrelsen, at alle medlemmer arbejder og har et ansvar for at påvirke beslutningstagerne.”

Kommentarer
Top